สั่งบีโอไอ-คลัง คลอดมาตรการกระตุ้นลงทุน 6 เดือน ข้างหน้า

'สมคิด' จ่อออกมาตรการกระตุ้นการลงทุน ฉวยจังหวะบาทแข็งค่า หวังช่วยขับเคลื่อนประเทศ จี้บีโอไอ-คลัง จัดทำแพคเกจใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนมากขึ้น

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า รองรับช่วงจังหวะค่าเงินบาทแข็งค่า โดยเฉพาะภาคเอกชนไทย และเร่งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบีโอไอในช่วงต้นเดือน ก.พ.นี้

 

 

ด้านน.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ บีโอไอ กล่าวว่า ข้อเสนอของรองนายกรัฐมนตรี สืบเนื่องมาจากตัวเลขคำขอการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ทำอย่างไรที่จะให้เกิดการลงทุนจริง จึงสั่งการให้บีโอไอนำเสนอมาตรการที่ช่วยกระตุ้นให้เม็ดเงินให้นำไปสู่การลงทุนเร็วขึ้นใน 6 เดือนข้างหน้า

 
 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการลงทุนในช่วงจังหวะที่เงินบาทแข็งค่าเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศ เช่น การเปลี่ยนหรือนำเข้าเครื่องจักร ซึ่งจะให้บีโอไอหารือกับกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมามาตรการกระตุ้นการลงทุนต่อไป

Share: