เขย่าวงการแบงก์ไทยอีกราย ธนาคารกสิกรไทย ซุ่มเจรจาซื้อแบงก์พม่า “เอแบงก์”

ข่าวใหญ่วงการแบงก์พาณิชย์ไทยอีกรายประเดิมต้นปี 2563 เมื่อปรากฏข่าวในประเทศเมียนมาว่า ธนาคารเอยาวดี ฟาร์มเมอร์ ดีเวลลอปเม้นท์แบงก์ หรือเอแบงก์ และธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ได้เข้าพบธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เรื่องการเข้าร่วมลงทุนในธนาคารเอแบงก์

 


เรื่องนี้มีคำตอบชัดเจนจากฝั่งเคแบงก์แล้ว โดยนายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า  การพบปะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการหารือเพื่อพัฒนาธุรกิจของธนาคารในประเทศเมียนมา ซึ่งมีความเป็นไปได้ของการเข้าลงทุนใน “เอแบงก์”

 


โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งธนาคารกำลังเจรจารูปแบบการลงทุนและโครงสร้างที่เหมาะสมที่การเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาที่ใช้เงินลงทุนที่คุ้มค่า สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ

 

 

สำหรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจตามประกาศของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปัจจุบันได้กำหนดไว้สามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจได้ใน 3 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบแรก เป็นการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) รูปแบบที่สอง  การจัดตั้งสาขาต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยในเมียนมา (Foreign Bank Branch)และรูปแบบที่สาม การเข้าร่วมลงทุนในธนาคารท้องถิ่นในประเทศเมียนมา (Equity Participation) 

 

 

“ธนาคารอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทั้ง 3 ทาง ในการที่จะเข้าไปทำธุรกิจ“ นายภัทรพงศ์กล่าว

 


สำหรับการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมลงทุนหรือไม่นั้น ธนาคารกสิกรไทย ระบุว่า ขึ้นอยู่กับธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าจะอนุมัติหรือไม่ และเข้าลงทุนในรูปแบบใด จึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไป สำหรับการเข้าร่วมลงทุนในเอแบงก์ดังกล่าว ธนาคารกสิกรไทย มองว่าเป็นการขยายธุรกิจสู่ประเทศเมียนมา ซึ่งธนาคารมีความมุ่งมั่นที่ทำให้ประชาชนและธุรกิจในเมียนมาสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของเมียนมา รวมไปถึงการขยายโอกาสและความสัมพันธ์ให้แก่ธุรกิจข้ามระหว่างประเทศไทย-เมียนมาได้มากขึ้นด้วยนับเป็นอีกข่าวใหญ่วงการแบงก์พาณิชย์ไทย หลังจากที่เมื่อปลายปีที่แล้ว ข่าวใหญ่ทิ้งทวนสิ้นปี 2562  ธนาคารกรุงเทพ ซื้อ Permata ธนาคารอินโดนีเซีย ด้วยเม็ดเงิน 8.1 หมื่นล้านบาท ถือเป็นแบงก์พาณิชย์รายแรกในประเทศไทยที่ออกไปซื้อกิจการธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ และรายที่สอง คือธนาคารกสิกรไทย ที่กำลังเจรจาซื้อเอแบงก์ ซึ่งยังไม่เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าดีลและแหล่งเงินทุน โครงสร้างกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธที่เอื้อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มกลีบมาสู่ผลดำเนินงานเคแบงก์อย่างไร เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเคแบงก์ เฝ้ารอคำตอบอยู่
การขยับขยายธุรกิจในต่างประเทศของ 2 แบงก์ใหญ่ในไทย สะท้อนถึงความจำเป็นต้องออกไปเติบโตนอกประเทศ และสามารถเชื่อมต่อบริการทางการเงินให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายบุคคล ในยุคโลกดิจิทัลแบงก์กิ้ง 

Share: