นักลงทุน เฮ “กองทุน WE-GTECH8M” ทำผลตอบแทนถึงเป้า 8% มองหุ้นเทคฯ ปี 63 ยังเติบโต แนะลงทุน“กอง WE-GTECH”

บลจ.วี โชว์ผลงาน  “กองทุน WE-GTECH8M”  สร้างผลตอบแทนถึงเป้าหมายทะลุ 8% ในระยะเวลา 6 เดือน 20 วัน หลังกลุ่มเทคโนโลยีทะยานตัวขึ้นรับปัจจัยบวกข้อตกลงการค้า  มองแนวโน้มหุ้นเทคโนโลยีในปี 2563 ยังไปต่อ แนะนำ “กองทุน WE-GTECH” เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตต่อเนื่อง

 

             
นายอิศรา พุฒตาลศรี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (“บลจ.วี”)  เปิดเผยว่า หลังจากที่ บลจ.วี ได้เปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี 8M  (WE-GTECH8M) ซึ่งลงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ด้วยมุมมองการลงทุนของ บลจ.วี ต่อการเติบโตของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  ทำให้กองทุน WE-GTECH8M สามารถทำผลตอบแทนได้ถึงเป้าหมาย 8% ตามที่ตั้งเป้าไว้  โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8165 บาทต่อหน่วย หรือ 8.165% ด้วยระยะเวลาการลงทุน 6 เดือน 20 วัน  เร็วกว่าเป้าหมายระยะเวลา 8 เดือนที่ตั้งไว้ และบริษัทจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต ผู้ถือหน่วยสามารถดำเนินการขายหน่วยลงทุนคืนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. เป็นต้นไป

 


 

ด้วยมุมมองการลงทุนของ บลจ.วี ในปี 2563 ยังมองว่าหุ้นเทคโนโลยี ยังเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจและยังมีแนวโน้มที่ในการเติบโตต่อเนื่องแม้การปรับตัวขึ้นมาทำสถิติใหม่ (New High) ของตลาดหุ้นสหรัฐฯในช่วงที่ผ่านมาหลังจากการเจรจาทำข้อตกลงทางการของสหรัฐฯกับจีนในเฟส 1 สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนยุคดิจิตัล ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตและขยายธุรกิจ ซึ่งเป็นธีมการลงทุนที่สร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ตามที่ บลจ.วี ได้แนะนำไว้ก่อนหน้านี้

 


ดังนั้นเพื่อเป็นการลงทุนที่ต่อเนื่องและเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตโดยเฉพาะในหุ้นเทคโนโลยีที่ทำธุรกิจมีรายได้ในรูปกระแสเงินสดเติบโตต่อเนื่องสม่ำเสมอจากปัจจัยพื้นฐานที่ดี  บลจ.วี ยังแนะนำกระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคฯ ต่อเนื่องใน กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี (WE-GTECH)” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดที่สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

             

 

ทั้งนี้กองทุน WE-GTECH ซึ่งจัดตั้งกองทุนในวันที่ 8 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 ม.ค. 2563 ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 12.77% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน Dow Jones Global Technology Index อยู่ที่ 18.04% และให้ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 11.98%  เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานฯ อยู่ที่  23.13%กองทุนเปิด WE-GTECH เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตของรายได้และมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ โดยมีพาร์ทเนอร์ของ บลจ.วี คือ POLAR CAPITAL ASSET MANAGEMENT ซึ่งเป็นผู้นำด้านการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่ในยุโรปเป็นผู้บริหาร กองทุนหลัก Polar Capital Global Technology Fund
ทั้งนี้กองทุน Polar Capital Global Technology Fund กระจายลงทุนใน 8 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสำคัญที่อยู่ในโครงสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เติบโตยั่งยืนตามพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ E-Commerce and Payment, Digital Advertising and Marketing, Cyber and Physical Security, Cloud Infrastructure, Software As A Service, Digital Content and Gaming, Robotic and Automation และ Rising Semiconductor Complexity  โดยเลือกลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า 200 ล้านดอลลาร์ มีการเติบโตอย่างน้อยในระดับ 1.5-2 เท่า เมื่อเทียบกับการเติบโตของดัชนี และมีการเติบโตของรายได้ประมาณ 15-25% ต่อปี  ซึ่งจากแนวทางการบริหารกองทุนที่มีความชัดเจนสะท้อนผลถึงการดำเนินงานกองทุนที่ดีตลอดช่วงการบริหารกองทุนกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (“บลจ.วี”) โทรศัพท์ 02-648-1111 หรือตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของ บลจ.วี ได้แก่ บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.หยวนต้า , บล.โนมูระ, บลน.ฟินโนมินา และ บลน. เวลท์ รีพับบลิค

 

  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND (กองทุนหลัก)
  • กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
  • เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ส่งผลให้มีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

 

Share: