“บริษัทเอกชน”...แห่ออกหุ้นกู้ระยะยาวทะลุ 1 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ท่ามกลางปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี รวมถึงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ “ตลาดตราสารหนี้ไทย” ในปี2019 ยังมีการขยายตัวในระดับที่ดี


โดยมีมูลค่าคงค้างรวมที่ 13.52 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.72% จนมีสัดส่วนคิดเป็น 81% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) แล้ว

เป็นปีที่ภาคเอกชนไทยระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ระยะยาวทั้งปีทำระดับ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All Time High)’ กว่า 1 ล้านล้านบาท

และหากคุณลงทุนใน ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทย ในปี2019 ที่ผ่านมานั้น สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 15.25% สูงกว่า หุ้น ที่ให้ผลตอบแทน 4.29%!!!

ในปี2019 ที่ผ่านมานั้น บทสรุปของตลาดตราสารหนี้เป็นเช่นไรบ้างนั้น ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีเรื่องราวดีๆ ที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคย

 

 

“อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย”...ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของ ตลาดตราสารหนี้ไทย ในปี2019 นั้น คือ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการจัดตั้งตลาดตราสารหนี้มาเลยทีเดียว

        

“ธาดา พฤฒิธาดา” กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บอกว่าการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในปี 2019 มีทิศทางการปรับตัวลดลงตลอดทั้งปีในทุกรุ่นอายุ โดยเฉพาะในไตรมาส 3  Bond yield อายุ 5 ปี และ 10 ปีปรับลดลงถึง 75 bps. และ 100 bps. จากต้นปีมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.34% และ 1.43% ตามลำดับ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.19 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีทิศทางแบนราบลง (Flatten) ทั้งเส้น จากนั้นในไตรมาสสุดท้าย Bond yield อายุต่ำกว่า 10 ปี ขยับลงต่อ โดย ณ สิ้นปี รุ่นอายุไม่เกิน 1 ปี ปรับตัวลงราว 34-53 bps. นับตั้งแต่ต้นปี ส่วนรุ่นอายุ 10 ปี ปรับลดลง 94 bps. จาก 2.43% เมื่อตอนต้นปีลงมาที่ 1.49% เมื่อสิ้นปี 2019

 

 

“Bond Yield อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 4 ปี ยังอยู่ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 1 ครั้ง ในไตรมาสที่1/20 นี้ นั่นทำให้ Bond Yield ของตราสารหนี้ระยะสั้นมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ตราสารหนี้ระยะยาวคงลงได้อีกไม่มากอยู่ในกรอบที่จำกัด และขยับขึ้นในกรอบแคบเมื่อสงครามการค้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น”

 

 

“ต่างชาติ”...ขายสุทธิ 8.4 หมื่นล้านบาท-คาดปี2020 ขายต่อเนื่อง

 

 

 ปี2019 ที่ผ่านมานั้น “นักลงทุนต่างชาติ” ขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 84,452 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น –136,909 ล้านบาท แต่ยังคงซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะยาว52,456 ล้านบาท

 

ธาดา บอกว่า นั่นทำให้สิ้นปี 2019 ต่างชาติมีมูลค่าการลงทุนสะสมสุทธิในตราสารหนี้ไทยทั้งสิ้น 991,779 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.49% ของมูลค่าคงค้างพันธบัตรรัฐบาลและธปท. ซึ่งลดลงจาก 11.86%เมื่อปลายปี2018 ซึ่งนักลงทุนต่างชาติเคยมีบอดถือครองตราสารหนี้ไทยสูงสุดถึง 1 ล้านล้านบาท เมื่อพ.ย.18 โดยมียอดซื้อสุทธิในปี18 ถึง 133,836 ล้านบาท เพราะมองไทยเป็น Safe Haven ในช่วงนั้น

 

 

“ในปี2019 ที่ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะยาว นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพันธบัตรระยะยาวของไทยถูกนำเข้าไปคำนวณในดัชนี GBI-EM Index เมื่อต่างชาติจะลงทุนในตลาดเกิดใหม่ก็จะลงทุนในพันธบัตรไทยด้วยเช่นกัน อต่ในเดือนก.พ.20 นี้ จะมีการนำพันธบัตรจีนเข้ามาคำนวณด้วยเช่นกัน โดยจะเพิ่มขึ้นเดือนละ 1% ไปทุกเดือนจนถึง 9 -10% นั่นจะทำให้น้ำหนักในดัชนีของไทยลดลง ซึ่งน่าจะทำให้ปีนี้เงินต่างชาติน่าจะยังไหลออกสุทธิต่อเนื่องและน่าจะเป็นการขายในตราสารหนี้ระยะยาวออกมาด้วยเช่นกัน”

 

 

“หุ้นกู้ระยะยาว”...ออกทะลุ 1 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์

 

        

ในปี2019 นอกจาก อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลไทยจะต่ำจนสร้างสถิติใหม่ไปแล้วนั้น ยอดการออก หุ้นกู้ระยะยาวของภาคเอกชนก็ทำสถิติออกมากสุดทะลุ 1 ล้านล้านบาท เป็นอีกที่สุดของตลาดตราสารหนี้ในปีที่ผ่านมาเช่นกัน

 

“อริยา ติรณะประกิจ” รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บอกให้ฟังว่า ในส่วนของ ‘ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน’ มูลค่าคงค้างสิ้นปี2019 อยู่ที่ 3.96 ล้านล้านบาท มีอัตราการขยายตัวสูงถึง 9% จากปีที่แล้ว จากการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวซึ่งกว่า 94% มีอันดับเครดิตอยู่ในกลุ่ม ‘Investment grade’ มีเพียง 6% เท่านั้นที่อยู่ในกลุ่ม ‘Under investment grade’ และ ‘non-rated’ หรือที่เรียกว่า High Yield Bond”

 

ด้านการออกตราสารหนี้ภาคเอกชน ‘ระยะยาว’ ในปีที่ผ่านมาภาคเอกชนมียอดการออกสูงเป็นประวัติการณ์ ทำสถิติใหม่ที่ 1.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากปีที่แล้ว นำโดยการออกของธุรกิจใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มียอดการออกพุ่งขึ้นกว่า 3 เท่าในปีที่แล้ว ส่วนตราสารหนี้ภาคเอกชน ‘ระยะสั้น’ มีมูลค่าการออกลดลงมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั๋ว PN)

 

“ในปี 2020 คาดว่า บริษัทเอกชนไทยจะยังคงมีความต้องการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการว่า น่าจะมีมูลค่าการออกหุ้นกู้ระยะยาว 850,000-920,000 ล้านบาท

 

ทั้งหมดนี้ คือ บทสรุปเพียงบางส่วนของ ‘ตลาดตราสารหนี้ไทย’ ในปี2019 ที่ผ่านมา ซึ่งดอกเบี้ยที่ต่ำยังจะหนุนให้ภาคเอกชนมีการล็อกต้นทุนทางการเงินเอาไว้อย่างต่อเนื่องและน่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ไทยในปี2020 เช่นเดียวกัน

Share: