"บลจ.กรุงไทย"…ปันผล ‘กอง TLGF’ ครั้งที่ 31 รับวันวาเลนไทน์

“บลจ.กรุงไทย”...เตรียมปันผล ‘กอง TLGF’ ครั้งที่ 31 กว่า 519 ล้านบาท ในวันที่ 14 ก.พ. 20 นี้ ในอัตรา 0.2219 บาทต่อหน่วย


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)” ครั้งที่ 31สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ย.  – 30 พ.ย. 19 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 ม.ค. 20 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 518.64 ล้านบาท หรืออัตรา 0.2219 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 ก.พ. 20

 

(ชวินดา หาญรัตนกูล)

 

“กอง TLGF มีนโยบายการจ่ายปันผลของกองทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นการจ่ายประจำไตรมาส 3-2019/2020 ที่อัตรา 90.02% ของกำไรสุทธิ 576.12 ล้านบาท (ภายหลังปรับปรุง) โดยผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาดังกล่าว มีแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้รับจากพื้นที่ปล่อยเช่าระยะยาวที่กำหนดอัตราค่าเช่าแบบคงที่ (Fixed rent) และรายได้จากพื้นที่ปล่อยเช่าผู้เช่าหลัก (Hypermarket & Food Court) ตามลำดับ”

Share: