จีนชัดเจน ประกาศกำหนดการเลิกใช้ถุงพลาสติกทั้งประเทศ

จีนชัดเจน ประกาศกำหนดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ทั้งถุงและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้ ตั้งเป้าสัมฤทธิ์ผลในปี 2568

 

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีน ประกาศนโยบายใหม่โดยจะห้ามใช้ถุงพลาสติกในเมืองใหญ่ๆ ของจีนภายในสิ้นปี 2563 และในปี 2565 จะห้ามใช้ถุงพลาสติกเมืองระดับรองลงมาและตามอำเภอต่างๆ ส่วนตามตลาดขายสดจะได้รับการยกเว้นจนถึงปี 2568

 

นอกจากนี้อุปกรณ์พลาสติกจากร้านอาหารที่ซื้อกลับบ้านและแพคเกจจัดส่งที่ทำจากพลาสติกก็จะถูกห้ามใช้เช่นกัน

 

ภายในสิ้นปี 2563 จะมีคำสั่งให้อุตสาหกรรมอาหารยุติการใช้หลอดแบบใช้ครั้งเดียว และภายในปี 2568 อุตสาหกรรมร้านอาหารในเขตอำเภอและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศจีนจะต้องลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลง 30%


ส่วนปกครองท้องถิ่นบางภูมิภาคและเอกชนบางภาคส่วน จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งห้ามการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นกัน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าภูมิภาคใดบ้างที่อยู่ในข่ายนี้

 

จีนยังห้ามการนำเข้าขยะพลาสติกทั้งหมด และห้ามใช้ขยะพลาสติกทางการแพทย์นำมาผลิตพลาสติกอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีคำสั่งห้ามผลิตและการขายถุงพลาสติกที่มีความหนาน้อยกว่า 0.025 มม. เช่นเดียวกับฟิล์มพลาสติกที่มีความหนาน้อยกว่า 0.01 มม. สำหรับใช้ในการเกษตร

 

ในเวลานี้ ประเทศจีนกำลังเพิ่มอัตราการรีไซเคิลและกำลังสร้างพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่มากขึ้น ตามนโยบายทำสงครามกับขยะ

Share: