“การบินไทย” จะบินไหวไหม?

“การบินไทย” เป็นหุ้นรัฐวิสาหกิจที่มีขาดทุนสะสมมากที่สุด โดยปัจจุบันมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 51.03% กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอันดับ 2 สัดส่วน 7.56% และกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดยบลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอันดับ 3 สัดส่วน 7.56%


โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ราคาหุ้นการบินไทย ติดลบ 1.46% ถ้าดูราคาหุ้นย้อนหลังในช่วง 1 ปี (18 มกราคม 2562 – 17 มกราคม 2563) ราคาหุ้นการบินไทย ติดลบ 45.12% โดยผลประกอบการ 9 เดือนแรก 2562 การบินไทยมีสินทรัพย์รวม 258,194.28 ล้านบาท หนี้สินรวม 245,719.51 ล้านบาท รายได้รวม 140,532.55 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) -7,646.26 ล้านบาท และกำไรสุทธิ -11,119.87 ล้านบาท


ซึ่งถ้าดูตัวเลข EBITDA ติดลบ หุ้นการบินไทยมีสถานะเป็นบริษัทที่กระแสเงินสดติดลบ ตัวบริษัทจะกินทุนตัวเองต่อไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเมื่อราคาหุ้นก็ติดลบ ผลประกอบการก็แย่ แล้วในปีนี้การบินไทยจะทำได้ตามที่สัญญาไว้หรือไม่


เพราะเมื่อปีที่แล้ว “ดีดีการบินไทย” นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ในปี 2563 มั่นใจว่าการบินไทยจะหยุดขาดทุนได้


เดิมทีการบินไทย มีแผนล้างขาดทุนมาแล้วหลายปี โดยออก “แผนการฟื้นฟูของการบินไทย” ที่ตั้งเป้าว่าปี 2561-2562 การดำเนินงานมีกำไร และปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อ Customer Satisfaction Index (CSI) เพิ่มขึ้น ปี 2565 ตั้งเป้าเป็นสายการบินชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลกที่ลูกค้าพึงพอใจ และสามารถแก้ปัญหาขาดทุนสะสมได้ ปี 2570 มีกำไรอย่างยั่งยืน และขยายธุรกิจเป็นกลุ่มธุรกิจการบินของเอเชียที่เป็นผู้นำเรื่องการขนส่งผู้โดยสาร ศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ขนส่งสินค้าภายในปี 2570

 อย่างไรก็ตามก็ต้องให้กำลังใจ “การบินไทย” กันต่อ เพราะนอกจากจะมีโจทย์ใหญ่ที่ต้องทำตามแผนฟื้นฟูแล้ว Wealthy Thai มองว่า ยังมีอีก 2 ด่านสำคัญ ที่การบินไทยจะต้องผ่านไปให้ได้ โดยเรื่องแรกก็คือ

 

 

1.อุปสรรคเรื่องต้นทุนราคาน้ำมันและค่าเงินบาทที่มีผลกับหุ้นสายการบินโดยตรง

โดยนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกับหุ้นสายการบินคือ

 

  • ต้นทุนราคาน้ำมันที่แพงขึ้น
  • การแข่งขันที่รุนแรงในเส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางบินญี่ปุ่น
  • เงินบาทแข็งค่า เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ สะท้อนจากรายได้จากผู้โดยสารที่ลดลงเหลือ 66 หมื่นล้านบาท ในไตรมาส 3/62

 

“อาจจะเป็นไปได้ที่ THAI ยังมีผลการดำเนินงานเป็นลบ นอกจากนี้เรายังมองว่าธุรกิจสายการบินในอีก 2-3 ปี ข้างหน้ายังได้รบผลกระทบจากสงครามการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก”

 

 

ส่วนที่ 2.อุปสรรคการเป็นหุ้นการเมือง

มีการแต่งตั้งเข้า-ออกของกรรมการบริษัทถี่เกินไป ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 “การบินไทย” มีการเปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัทหลายครั้งมาก นับจำนวนครั้งที่ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมกัน 15 ครั้ง หรือเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง


ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 มีมติแต่งตั้งพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ ขณะที่ พล.อ.อ.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ และนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.2563 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมจะมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับการบินไทย ก็ต้องติดตามกันต่อว่า สุดท้ายแล้วแผนฟื้นฟูการบินไทยจะทำได้มากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญห้ามบ่น! เวลามีคนถล่มการบินไทย เพราะการเป็นสายการบินแห่งชาติ นั่นแปลว่าทุกคนในฐานะผู้เสียภาษี กำลังอุ้มการบินไทยอยู่! ประชาชนมีสิทธิที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน

Share: