“บลจ.ไทยพาณิชย์”...จ่ายปันผล ‘กอง SCBGPROP’

 

“บลจ.ไทยพาณิชย์”...ประเมินธนาคารกลางทั่วโลกยังใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย ดอกเบี้ยต่ำ หนุน ‘REITs-อสังหาฯทั่วโลก’ ยังน่าสนใจลงทุน พร้อมจ่ายปันผล ‘กอง SCBGPROP’

 

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ REITs โดยมองว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาการลงทุนสินทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวค่อนข้างผันผวนตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก โดยในช่วงต้นปี2019 เศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มมีแนวโน้มขยายตัวดี อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว กดดันให้ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวลดลง ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มดังกล่าวลดความน่าสนใจลง

 

ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

 

“อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปีที่ความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน ทวีความรุนแรงขึ้น และเริ่มส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ กดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องหันกลับมาดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอีกครั้งผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการเข้าซื้อพันธบัตรระยะสั้น ทำให้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1.43% ช่วงต้นปี 2019 มาอยู่ที่ระดับ 1.94% ในปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ 1.61% โดยในระยะถัดไปคาดว่าธนาคารกลางของประเทศหลักๆ จะยังคงดำเนินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไปอีกระยะหนึ่งเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้การลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความน่าสนใจอยู่”

 

นายณรงค์ศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมุ่งเน้นรายได้จากกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจะช่วยกระจายความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรติดตามแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจสร้างความผันผวนให้การลงทุนในภาพรวมได้

 

ทั้งนี้บริษัทมีกองทุนที่แนะนำคือ ‘กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (SCBGPROP)’ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND’ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีนโยบายเน้นบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน REIT ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ภายใต้การบริหารจัดการของ BlackRock Investment Management (UK) Limited  จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS (มาตรฐานเพื่อการซื้อขายกองทุนข้ามประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป: Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities)

 

สำหรับกองทุน BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND ซึ่งเป็นกองทุนหลักเน้นลงทุนใน REITs และหุ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้กองทุนมีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว โดยกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ที่พักอาศัย สำนักงาน โรงแรม และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการกระจายลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

โดยล่าสุด ‘กอง SCBGPROP ได้มีการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 19 ในอัตรา 0.1043 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 8 รวมเป็นจำนวนเงิน 1.0132 บาทต่อหน่วย”

Share: