“สังคมการลงทุน (Social Trading)”…เปิดโอกาสให้ ‘เรียนรู้ร่วมกัน’

 

ลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณะของ “สื่อสังคมออนไลน์” ทุกวันนี้คือการ เกิดข้อมูลที่ส่งต่อระหว่างกัน ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้ง การศึกษา, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การเมือง, ศิลปะ, เศรษฐกิจ, เทคโนโลยี รวมไปถึงเรื่องสำคัญ นั่นคือ ‘การเงิน-การลงทุน’   

 

การเริ่มต้นลงทุนแบบไหนดี คือ คำถามที่เกิดขึ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ แม้กับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว ก็ยังมีคำถามนี้อยู่เช่นกัน   จากเดิมการลงทุนมักจะเป็นการ ‘สื่อสารด้านเดียว’ คือ การส่งข่าวสารบทวิเคราะห์การลงทุนให้กับนักลงทุน ทั้งจากบทวิเคราะห์ของผู้ให้บริการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนที่เรามักเรียกว่า ‘กูรู’ต่างๆ ซึ่งก็มีทั้งที่เชี่ยวชาญมากมาย แต่ก็เกิดคำถามว่า... ‘ผู้ให้คำแนะนำนั้นมีการลงทุนจริงหรือไม่?’ 

 

“เครื่องมือการเงิน” ที่เกิดขึ้นใน ‘ยุคใหม่’ นี้คือ การลงทุนที่เรียกว่า ‘สังคมการลงทุน (Social Trading)’ ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญแล้ว ได้เข้ามาอยู่ในรูปแบบการลงทุนที่สามารถ ‘เรียนรู้ร่วมกัน’ และสามารถแลกเปลี่ยนการลงทุนซึ่งกันและกันได้ นั่นเราได้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญหรือ ‘กูรู’ ทั้งหลาย ลงทุนสร้างผลตอบแทนได้เก่งแค่ไหน ด้วยผลการดำเนินงานที่เปิดเผยให้ สมาชิกคนอื่นๆ ได้เห็นและได้ลงทุนตาม

 “ผลตอบแทน” คือ สิ่งที่ทุกคนต้องการเมื่อตัดสินใจเริ่มลงทุน แต่ผลตอบแทนนั้นจะมาหาผู้ลงทุนได้ต้องมีองค์ประกอบสำคัญที่สุดคือ ‘การเข้าถึงข้อมูล’ ได้มากที่สุด  

 

“สังคมสมัยก่อน จะเกิดการแลกเลกเปลี่ยนกันต่างๆ ต้องเจอกัน รู้จักกัน แต่ ‘สังคมออนไลน์’ เราไม่ต้องเห็นหน้าค่าตากัน แต่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้การลงทุนด้วยกันได้ ความเป็นสังคม คือชีวิตประจำวันที่มนุษย์ทุกคนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการพูดคุย พบปะ ทำงานทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อพัฒนา สร้างประโยชน์ และแก้ปัญหาต่างๆ กับสังคมที่ตนเองเกี่ยวข้องอยู่”

 

ในแง่มุมของการพัฒนาด้านการลงทุน ‘สังคมออนไลน์’ ก็มีการเติบโตไปเช่นเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนส่งต่อข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น คำแนะนำหุ้นที่น่าลงทุน คำแนะนำเทคนิคการซื้อขาย จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในสังคมออนไลน์ แต่คำแนะนำทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะยังไม่ได้ถูกประเมินว่าถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนจริงหรือไม่

 

ด้วยแนวคิดที่เป็นประโยชน์จากสังคมออนไลน์นี้ KTBST SEC” จึงเป็นที่มาของ ‘KTBST Social Trading’ แพรตฟอร์มยุคใหม่ของประเทศไทย ที่สร้างสังคมการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้ามาแสดงความสามารถของตนเองในการลงทุนหุ้น และแสดงผลงานของตนเองว่ามีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สมาชิกในสังคมการลงทุนได้ลงทุนตาม   

 

ด้วยนวัตกรรมนี้ จะช่วยสร้างคุณภาพการลงทุนให้กับนักลงทุนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 

1.นักลงทุนมือใหม่ที่ยังความรู้การลงทุนไม่มากได้เข้ามาเรียนรู้ตามผู้เชี่ยวชาญ ส่วนผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมความรู้การลงทุนใหม่ๆ ขึ้นไปอีก

2.สมาชิกใน ‘KTBST Social Trading’ จะได้เห็นรายละเอียดการซื้อ-ขายหุ้น ทุกขั้นตอน รวมถึงผลงานการลงทุนของผู้เชี่ยวชาญที่เราเรียกว่า ‘Master’ เพื่อให้นักลงทุนที่ติดตามอยู่ได้ตัดสินใจลงทุนตาม

3.ผู้ลงทุนได้เกิดการเรียนรู้เทคนิคการลงทุนและข้อมูลใหม่ๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุน มากกว่าการได้ข้อมูลที่ส่งต่อๆ กันมากแต่ละวัน

4.เป็นการยกระดับคุณภาพการลงทุนของตลาดหุ้นไทยให้ทุกคนได้ข้อมูลการลงทุนที่ถูกต้อง ป้องกันการให้ข้อมูลเท็จต่างๆ ที่ทำให้ตลาดการลงทุนลดความน่าเชื่อถือลง

 

 

เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของนักลงทุนไทย ที่ได้ ‘ร่วมพัฒนา’ และ ‘แบ่งปัน’ การลงทุนที่เป็นประโยชน์ ต่อคนทั่วไปในการสร้างคุณภาพการลงทุนและการพัฒนาตลาดทุนของไทย ที่จะเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่การเรื่องสื่อสารพัฒนามาจรดกับ ‘เทคโนโลยี’ จนสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากเดิมที่ต้องไปเห็นและพุดคุยกัน

Share: