ACE ยันไม่ได้รับผลกระทบ หลัง"พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา" โดนสั่งย้าย

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ชี้แจงเรื่องผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ จากการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ


โดยชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากเหตุดังกล่าว เนื่องจากท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯแต่อย่างใด ที่สำคัญบริษัทฯ มีการบริหารงานด้วยระบบมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ และบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่งในอุตสาหกรรมพลังงานและการลงทุนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนว่า การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาโครงการ รวมทั้งการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ ยังคงดำเนินไปตามแผนการที่วางไว้
Share: