เก็บเงินยังไงถ้าต้องอยู่ 100 ปี

เทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้เรามีอายุยืนยาวขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งการอยู่บนโลกนี้นานขึ้นก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปด้วย เงินเก็บที่น่าจะพอใช้ในยามแก่อาจจะไม่พออีกแล้ว เราต้องบริหารเงินยังไงเพื่อให้จนวันสุดท้าย วันนี้ WEALTHY THAI มาช่วยหาคำตอบ

  

 

 

Share: