‘บราซิล-ไทย’ ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมน้ำตาลโลกจัดสัมนาปลุกกระแสการใช้เอทานอล

บราซิล-ไทย ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายของโลก ร่วมจัดสัมมนา ‘Sustainable Mobility: Ethanol Talk’ ดึง ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพลังงานจากบราซิล แชร์ประสบการณ์การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ หวังผลักดันให้ไทยใช้เอทานอลเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมากขึ้น


นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย ในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ ของโลก ได้จับมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศบราซิล ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมอ้อยของบราซิล (UNICA) กลุ่มผู้ประกอบการเอทานอล (APLA) สำนักงานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนของบราซิล  (Apex-Brazil) จัดงานสัมมนา Sustainable Mobility: Ethanol Talks ขึ้นในวันที่ มีนาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
เพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน


ทั้งนี้ ประเทศบราซิลใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันในรถยนต์มากว่า 40 ปี โดยปัจจุบันใช้อ้อยกว่า 60หรือจำนวน 300 กว่าล้านตันเป็นวัตถุดิบในการผลิต และบังคับใช้สัดส่วนผสมเอทานอลกับน้ำมันแก๊สโซลีนหรือเบนซินไม่ต่ำกว่า 25% ทำให้บราซิลมีความยืดหยุ่นในการผลิตน้ำตาล โดยเมื่อใดราคาน้ำตาลตกต่ำ แต่เอทานอลให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าก็จะนำอ้อยไปผลิตเอทานอลมากขึ้น ในทางกลับกันหากเมื่อใดการผลิตน้ำตาลให้ผลตอบแทนมากกว่าเอทานอลก็จะนำอ้อยไปผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การใช้เอทานอลในบราซิลในช่วงตั้งแต่ปี คศ. 2003 เป็นต้นมา ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 600 ล้านตัน เทียบเท่ากับการใช้ต้นไม้จำนวนกว่า 4,000 ล้านต้น เพื่อดูดซับก๊าซดังกล่าว


งานในครั้งนี้ ฝ่ายบราซิลได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การนำเอทานอลใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงยานยนต์ในบราซิล พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมมองเกี่ยวกับนโยบายการนำเอทานอลไปผสมเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ขนส่ง ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตอ้อยที่สามารถใช้ต่อยอดสู่เชื้อเพลิงชีวภาพ และกระตุ้นให้อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีเอทานอลเป็นส่วนผสม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


“งานสัมนาครั้งนี้ เพื่อปลุกกระแสการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย โดยนำเอทานอลที่เราสามารถผลิตได้จากอ้อย หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ มาเป็นส่วนผสมในนำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ สามารถลดมลพิษในอากาศ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยให้อุตสาหกรรมเอทานอลมีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเชื้อเพลิงภายในประเทศอีกด้วย” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

Share: