“ดอกเบี้ยต่ำ”…โอกาสทองของการ ‘ปลดหนี้’

“ภาวะดอกเบี้ยต่ำ” เป็นโอกาสทองของการ ‘ลดหนี้’ เพราะนอกจะช่วยให้เราจ่ายดอกเบี้ยลดลงแล้วยังเป็นโอกาสปลดหนี้อีกด้วย Wealthy Thai มี 5 กลยุทธ์ดีๆ ที่จะช่วยให้คนไทยเลิกเป็นหนี้ได้เร็วขึ้นมาฝากกัน…

 

 

Share: