COVID -19 ทุบหุ้น ร่วง 82.83 จุด ติดลบ 7.34 % WHA รับงบQ1 แย่ CPF กำหมื่นล้านซื้อหุ้นคืน

Highlight

  • WHA รับ COVID -19 กระทบไตรมาส 1 แย่กว่าปีก่อน

  • ลุยเปิดนิคมแห่งที่ 12คงเป้าปี 63 รายได้โต 15%

  • CPF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ลุยซื้อหุ้นคืน 1 หมื่นล้านบาท

 

ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก หลังจากสหรัฐปรับลดดอกเบี้ยนโนยายครั้งประวัติศาสตร์ มาอยู่ที่ 0 -0.25 % ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปั่นป่วน และในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญกับแรงขายอย่างหนัก จากความกังวลความแพร่ระบาด COVID – 19 ส่งผลให้ดัชนี ปิดการซื้อขาย 1,046.08 จุด ปรับตัวลดลง 82.83 จุด หรือลดลง 7.34 %


นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทในงวดไตรมาส 1/2563 คาดว่าจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก ลูกค้ามีการชะลอการโอน หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19


อย่างไรก็ตามประเด็นการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม เกิดการพูดถึง China Plus One ซึ่งจะเป็นตัวเร่งการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน ส่วนธุรกิจ Logistic ลูกค้าในพอร์ตส่วนใหญ่เป็น consumer, healthcare และ e-commerce ที่ได้รับผลบวกจากการระบาดของไวรัสโควิด-19


ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทยังคงเป้าจะมีรายได้เติบโต 15% จากปี 2562 โดยวางเป้ามี EBITDA margin ที่ระดับ 40% พร้อมกับตั้งเป้าหมายยอดขายที่ดินไว้ที่ 1,400 ไร่ แบ่งเป็น ในประเทศไทย 1,200 ไร่ และในเวียดนาม 200 ไร่ และ ตั้งเป้าหมายมียอดเช่าพื้นที่อาคาร 250,000 ตารางเมตร ตร.ม.ซึ่งจะส่งผลให้มีพื้นที่คลังสินค้ารวมเป็น 2,560,000 ตร.ม. จากปี 2562 อยู่ที่ 2,350,000 ตร.ม.


นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทมีแผนเปิดนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 1 แห่ง ส่งผลให้จะมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 12 แห่ง จากเดิมอยู่ที่ 11 แห่ง แบ่งเป็น ในประเทศไทยจนวน 10 แห่ง และในประเทศเวียดนาม 1 แห่ง ด้านธุรกิจสาธารณูปโภค คาดว่าจะสามารถสร้างยอดจำหน่ายและบริหารน้ำเป็น 147 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากปี 2562 ที่ 110 ล้าน ลบ.ม


ส่วนธุรกิจพลังงาน ในปี 2563 จะมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 590 เมกะวัตต์ (MW) จากปี 2562 มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 560 MW โดยโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) อีก 15 MW ทวางเป้ากำลังการผลิตเพิ่มเป็น 50 MW จากปี 2562 อยู่ที่ 35 MW


ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีแผนขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยมโกรท (WHART) จำนวน 150,000 ตร.ม. ส่วนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) จำนวน 50,000 ตร.ม.


ขณะเดียวกันเพื่อให้กลุ่ม WHA มีการขยายตัวต่อเนื่อง บริษัทวางงบลงทุนในช่วงปี 2563-2567 ไว้ 52,000 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ รองรับการเติบโตในอนาคต และตั้งเป้าหมายควบคุมอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่ให้เกินระดับ 1 เท่า


นางสาวจรีพร กล่าวอีกว่า ลูกค้ารายใหญ่ “อาลีบาบา” นั้น ได้ส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน ก.ย.2562 ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้

 

 

CPF ซื้อหุ้นคืน 1 หมื่นล้าน พยุงหุ้น-เสริมสภาพคล่อง

นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงินและสภาพคล่องส่วนเกิน วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน คิดเป็น 4.65% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้กำหนดระยะเวลาซื้อคืน 1 เมษายน-30 กันยายน 2563 ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นคืน จะทำให้สินทรัพย์มีสภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนผู้ถือหุ้นลดลง


ส่วนข้อมูลจากงบการเงินบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีกำไรสะสม 53,294 ล้านบาท เงินสดคงเหลือ 1,066 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในอดีตบริษัทเคยซื้อหุ้นคืน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

Share: