ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ อาจปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 73 เดือน

ยังคงต้องจับตาผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่อาจมีแนวโน้มเข้าสู่เฟส3 ในไทยนั้น โดยในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ คาดจะปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 73 เดือน


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยข้อมูลวิเคราะห์ ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือนก.พ. 63 ร่วงต่ำสุดทำ New Low หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น


ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกในช่วงเดือนก.พ. 2563 เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่กดดันให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 73 เดือน โดยครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นในทุกมิติการครองชีพ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 จะเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภาวะภัยแล้งที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านรายได้และการมีงานทำของครัวเรือนไทย ทั้งนี้ มาตรการภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 1 ก็น่าจะช่วยประคับประคองภาวะความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทยได้ในบางส่วน
Share: