SCB เผยยอดขายประกันโควิด-19 เติบโตดี พุ่งมากกว่าแสนกรมธรรม์

ประกันเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดในไทยมากขึ้น บริษัทประกันต่างมีการออกผลิตภัณฑ์ประกันโควิด-19 ออกมาหลากหลายแบบ ทั้งยังมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย เช่น ช่องทางออนไลน์ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น และอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับการตอบรับดี คือ การขายประกันผ่านช่องทางธนาคาร(Bancassurance)

นางณาตยา สุขุม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพที่จะสร้างความมั่นใจ ธนาคารจึงได้ร่วมพัฒนาประกัน COVID-19 กับบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ จำหน่ายผ่านช่องทางของสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และ แอพพลิเคชั่นโมบายแบงกิ้ง SCB EASY โดยนำเสนอแผนความคุ้มครองประกัน COVID-19 ประกอบด้วย แผน A COVID-19 Care คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และให้ความคุ้มครองหากอยู่ในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยในแผน A นั้น มอบค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1 แสนบาท และในกรณีที่อยู่ในภาวะโคม่าซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้มอบวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท และแผน B COVID-19  Plus รับเงินก้อนสูงสุด 1 แสนบาท เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และรับผลประโยชน์สูงสุด 50,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยเปิดจำหน่ายในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้สนใจซื้อแล้วมากกว่า 100,000 กรมธรรม์

“ปีนี้ธนาคารประเมินว่าธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์จะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นประกันที่ธนาคารให้ความสำคัญอย่างจริงจังในปีนี้ เนื่องจากผู้บริโภคยังคงซื้อประกันแต่ละประเภทที่ตรงตามความต้องการของตัวเองในแต่ละด้าน เช่น ความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ ออมเงิน หรือประกันควบการลงทุน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยบริหารความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด และในปัจจุบันนี้มีแบบประกันที่หลากหลายที่ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกแบบประกันให้ตรงกับความต้องการของตัวเองได้” นางณาตยา กล่าว

Share: