กลุ่มซีพี กับภารกิจซื้อหุ้นคืน 2.45 หมื่นล้าน เช็คมูลค่าสินทรัพย์ในมือมากน้อยแค่ไหน

ประเด็นการระบาดของไวรัส COVID-19 ก็ยังไม่รู้ว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่ ล่าสุดตัวเลขการติดเชื้อทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อภาพรวมเศรษฐกิจอย่างมาก และส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง โดยบริษัทจดทะเบียนก็ได้มีประกาศโครงการรับซื้อหุ้นคืน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนด้วย

 

หนึ่งในนั้นก็มีหุ้นในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย TRUE แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 500 ล้านหุ้น หรือประมาณ 1.5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.-13 ต.ค.63ก่อนหน้านี้ยังมี CPF รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ในวงเงินสูงสุด 10,000 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 400 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.65% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2563

 


และ CPALL รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 180 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2563

 

สำหรับหุ้นหุ้นกลุ่ม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย TRUE, CPF, CPALL และ MAKRO โดย Wealthy Thai ได้เข้าไปสำรวจงบกระแสเงินสด หรือ Cash Flow Statement ของหุ้นดังกล่าว พบว่า TRUE มีเงินสดสุทธิมากสุดของเครือฯ ส่วน CPALL เงินสดสุทธิติดลบสูงสุด

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

อย่างที่ Wealthy Thai ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ว่า “กระแสเงินสด” เปรียบเสมือน เลือดที่เก็บไว้หล่อเลี้ยงธุรกิจให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แม้ตกอยู่ในห้วงเวลาที่สภาพเศรษฐกิจซบเซา นอกจากนี้เงินสดยังแสดงให้นักลงทุนทราบถึงสภาพคล่องของกิจการด้วย อย่างไรก็ตามแม้เงินสดสุทธิจะติดลบ แต่บางบริษัทก็ยังมีความสามารถในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องได้เช่นกัน ตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share: