“กอง FTREIT”…ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ 1 พันล้านบาท

 

Highlight

  • FTREIT ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 7 ปี และ 10 ปี มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.165 ต่อปี แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่
  • เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้นี้ใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเม.ย. 20 และเงินกู้ยืมระยะสั้นเรียบร้อยแล้ว

 

“บจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)” หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการ ‘กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)’ เผยความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 2 ชุด อายุ 7 ปี และ 10 ปี รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.165% ต่อปี โดยเปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 1 - 2 เม.ย. 20 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงมั่นใจในสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ ‘กอง FTREIT’ โดยมียอดจองซื้อจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ครบตามจำนวนวงเงินที่ออกและเสนอขายอย่างรวดเร็ว แม้ว่าการออกหุ้นกู้นี้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

“หุ้นกู้ของ ‘กอง FTREIT’ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 จำนวน 450 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00%  ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2027  และชุดที่ 2 จำนวน 550 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2030 ทั้งนี้ ‘กอง FTREIT’ ได้นำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเม.ย. 20 และเงินกู้ยืมระยะสั้นแล้ว”

 

พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์

 

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการ ‘กอง FTREIT’ เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้นในการพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นกู้ โดยจะเลือกหุ้นกู้ของผู้ออกที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ขึ้นไป รวมถึงเข้าลงทุนในบริษัท หรือกองทรัสต์ที่มีฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่มีความมั่นคง ซึ่ง ‘กอง FTREIT’ ยังคงมีฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่ดี รวมถึงมีแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ชัดเจน ผลตอบรับที่เกินความคาดหมายในครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของ ‘กอง FTREIT’ กองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวโดย บจ.ทริสเรทติ้ง ใน ‘ระดับ A แนวโน้มคงที่’ ที่นับว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถืออันดับสูงสุดสำหรับกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศ

Tags:
Share: