แอกซ่าเปิดตัว 4 ประกัน PA ขายผ่านออนไลน์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้หลายหน่วยงานต้องปิดดำเนินการ รวมถึงโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศต้องปิดการเรียนการสอน เด็กๆ ส่วนใหญ่จึงต้องใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ที่บ้านตลอดทั้งวัน รวมถึงคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นการลื่นล้มและพลัดตกในพื้นที่ต่างระดับ


บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้ออกแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกัน PA ในหลากหลายรูปแบบ ที่คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุในบ้านหรือสถานการณ์ต่างๆ โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนล่วงหน้า ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลของแอกซ่าที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งพร้อมให้การดูแลและเอาใจใส่อย่างเต็มที่ โดยลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยอุบัติเหตุของแอกซ่าผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีผ่านอีเมลตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่


“แอกซ่า สบายใจ มาย คิดส์” ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับเด็ก โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 1-17 ปี ให้ความคุ้มครองแก่ลูกรักของคุณให้ปลอดภัยจากเหตุไม่คาดฝันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท*


“แอกซ่า สบายใจ มาย ไลฟ์” ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-65 ปี ให้ความคุ้มครองเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น หมดกังวล แม้ในยามเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท*


“แอกซ่า สบายใจ มาย พลัส” ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณที่มีอายุ 66-70 ปี ให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงวัยได้หมดห่วงและไร้กังวลหากเกิดอุบัติเหตุ โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,600 บาท คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท*


“แอกซ่า พีเอ เซฟดี”  ประกันภัยอุบัติเหตุที่รับประกันตั้งแต่อายุ 1-70 ปี ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า ในราคาที่ประหยัดกว่า โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท*


ทั้งนี้ เงื่อนไขารรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของแอกซ่าได้ที่เว็บไซต์แอกซ่า https://www.axa.co.th/personal-accident-protection หรือผ่านตัวแทนและนายหน้าประกันภัยของแอกซ่า

 

Share: