แอสเซท พลัส-ทาลิส เยียวยาผู้ลงทุนจาก COVID-19 พร้อมดูแลผู้ลงทุน-ยกเว้นค่าธรรมเนียม

สถานการณ์ COVID – 19 กระทบกับทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงแวดวงนักลงทุนด้วยทำให้หลายธุรกิจ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ต้องหามาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงหาแนวทางเยียวยาลูกค้าที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว โดยนายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกมาตรการเอื้อประโยชน์การลงทุนให้แก่นักลงทุน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมขายและสับเปลี่ยนเข้า 9 กองทุนหลัก ประกอบไปด้วย กองทุนรวมหุ้นไทย ASP-SME กองทุนรวมต่างประเทศ ASP-DISRUPT, ASP-EVOCHINA, ASP-INDIA, ASP-ROBOT, ASP-VIET และASP-IHEALTH กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ ASP-AAA และ ASP-PROPIN

 

คมสัน ผลานุสนธิ

 

รวมถึงเน้นย้ำให้พนักงานติดต่อกับลูกค้า เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร คำปรึกษาการลงทุนกับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง ให้นักลงทุนมีความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกับตลาด และคงประสิทธิภาพการดูแลลูกค้าให้มีความสม่ำเสมอ

 

ขณะที่มาตรการสำหรับพนักงานนั้น บริษัทได้สนองตามนโยบายรัฐบาลอย่างการทำงานที่บ้าน (Work From Home) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมให้พนักงาน Work From Home ตั้งต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันมีสัดส่วนพนักงาน 95% ที่ได้ทำงานที่บ้านแล้ว

 

ด้านนายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทาลิส จำกัด เปิดเผยว่า แผนการดูแลพนักงานและดูแลลูกค้าในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาดนั้น ปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 32 คน ได้ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) ส่วนงานบางประเภทที่ไม่สามารถทำที่บ้านได้นั้น บริษัทก็มีมาตรการหางานอย่างอื่นมาทดแทน

 

ฉัตรพี ตันติเฉลิม


ขณะที่กลุ่มลูกค้า บริษัทได้ให้พนักงานติดต่อ-ประสานงานผ่านช่องทางการโทรและสื่อออนไลน์ ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านบริการ และยังคงรักษาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและใกล้ชิดเช่นเดิม

 

รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารและการชี้แจง สถานะมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ภาวะตลาดเป็นช่วงขาลง เพื่อให้ลูกค้ามีเข้าใจและไม่วิตกกังวลตามภาวะตลาดในปัจจุบัน

Share: