"บลจ.กรุงไทย" ขายไอพีโอเกลี้ยง 3,300 ลบ.ในวันเดียว! ย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนในการบริหาร 'ตราสารหนี้'

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์ 57 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชื่อย่อคือ KTFFE57 มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่เพิ่งเปิดเสนอขายเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นั้น ได้รับกระแสตอบรับที่ดี สามารถปิดยอด IPO ได้ภายในวันเดียว เป็นเม็ดเงินกว่า 3,300 กว่าล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการบริหารสภาพคล่องของตราสารหนี้ที่ค่อยๆ กลับมา
 
 
ชวินดา หาญรัตนกูล
 

พร้อมย้ำว่ากองทุนตราสารหนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ความเสี่ยงต่ำในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนในปัจจุบัน ซึ่ง KTAM เองมีกลยุทธ์ในการคัดสรรพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูง ผ่านการคัดกรองคุณภาพ และความแข็งแกร่งมาเป็นอย่างดี รวมถึงมีการบริหารเงินลงทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบมาโดยตลอด
 

นางชวินดากล่าวเสริมว่า ความสำเร็จต่อเนื่องของกองทุนตราสารหนี้ ตั้งแต่กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์ 55 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จนมาถึงกองทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์ 57 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ที่ปิด IPO ได้อย่างรวดเร็วนั้น เกิดจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนตราสารหนี้ ผนวกกับ KTAM มีความมั่นใจที่จะดำรงสภาพคล่องให้นักลงทุนต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการพิเศษของธปท. 
Share: