“บลจ.ยูโอบี”...ชู ‘กอง TCMFENJOY’ ตอบโจทย์นักลงทุนไม่ชอบเสี่ยง

“บลจ.ยูโอบี”...แนะลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินผ่านบริการออนไลน์ ชู ‘กอง TCMFENJOY’ แชมป์กลุ่มกองตราสารตลาดเงิน เน้นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ-สภาพคล่องสูง เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนระยะสั้นสูงกว่าเงินฝาก


น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้สภาวะการลงทุนทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวลดลงและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหลายประเทศจะประกาศมาตรการควบคุมที่เข้มข้น หรือการประกาศปิดประเทศ (Lockdown) เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด แต่ไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อใด อย่างไรก็ดีท่ามกลางความไม่แน่นอนในภาวะปัจจุบันนี้ ยังคงมีการลงทุนที่น่าสนใจและสามารถเพิ่มโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากได้ ซึ่งทาง บริษัทมั่นใจนำเสนอทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์ความผันผวนต่ำ และมีสภาพคล่องสูง

 

(รัชดา ตั้งหะรัฐ)

 

 

“โดย ‘กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย (TCMFENJOY)’ เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) ที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม Money Market General จัดกลุ่มโดย Morningstar Thailand โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 1.35%* ต่อปี และให้ผลการดำเนินงานดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ อยู่ที่ 0.52% ต่อปี (ที่มา : Morningstar Thailand, 31 มี.ค.20)”


น.ส.รัชดา กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันภาครัฐได้ออกมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการอัดฉีดสภาพคล่อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดในระยะนี้ได้ ทำให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่อาจจะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้าง ซึ่งทางบริษัทมองว่าการลงทุนในสภาวะปัจจุบัน ควรเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำและให้ความสำคัญกับสภาพคล่องที่เพียงพอ  ผ่านการลงทุนใน ‘กอง TCMFENJOY’ ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก โดยกว่า 70% ของพอร์ตการลงทุน ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเงินฝาก


“เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเสริมสภาพคล่องให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม และเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะสั้นที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อีกทั้งนักลงทุนสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ทุกวันทำการ และจะได้รับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไป” 


ทั้งนี้นักลงทุนสามารถทำรายการซื้อ กองทุนผ่านช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการ ‘Premier Online’ ที่ https://echannel.uobam.co.th/fundcyber/Account/Login หรือ ผ่านทาง ‘UOBAM Invest’ mobile application ซึ่งเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกในการทำรายการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

Share: