5 อันดับหุ้น…ที่ผู้บริหารใช้เงินซื้อสูงสุดในเดือนเม.ย.63

ด้วยภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวนทำให้ราคาหุ้นบางตัวปรับตัวขึ้นลงรุนแรงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หรือบางหุ้นที่ราคาขึ้นไปสูงก็ปรับตัวลงกว่า 30% เป็นโอกาสให้นักลงทุนบางกลุ่มเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารจะเก็บหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอีกด้วย วันนี้ Wealthy Thai จึงจัดอันดับ 5 หุ้นที่ผู้บริหารเข้าซื้อสูงสุดในเดือนเม.ย. 63 มาให้ดูกัน

             
จากการเก็บข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สิ้นสุด ณ วันที่ 27 เม.ย. 63 พบว่า หุ้นที่ผู้บริหารใช้เงินซื้อมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดยนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าซื้อหุ้นรวมเป็นจำนวน 1,300,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนถึง 227,350,000 บาท

             

อันดับที่สองคือ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER โดยนายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ เข้าซื้อหุ้นรวมเป็นจำนวน 220,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 95,600,000 บาท

 

ลำดับที่สามคือ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK โดยนายอนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการ เข้าซื้อหุ้นรวมเป็นจำนวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 48,600,000 บาท

             

ลำดับที่สี่คือ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN โดยนายประยุทธ อภิสิทธิ์เสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์ เข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 262,000 บาท และนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 6,560,000 บาท รวมทั้งสองรายการจำนวน 1,040,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 6,822,000 บาท

             

และลำดับที่สุดท้าย บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL โดยนาย ฮิโรโนบุ อิริยา ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวน 1,300,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 3,893,000 บาท

 

 

ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รวมรายการซื้อหุ้นของนางสาว จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA จำนวน 2,487,469,252  หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 4,825,690,348.88 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือใหญ่ จาก WHA HOLDING ซึ่งถือหุ้นโดยจรีพร จารุกรสกุล และนายแพทย์สมยศ อนันตประยูร เป็น จรีพร จารุกรสกุล และบุตรสาว

 

 

 

Share: