“กอง B-WORK”…พร้อมปันผลครั้งที่ 7 อัตรา 0.1951 บาทต่อหน่วย วันที่ 10 มิ.ย. นี้

 

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บลจ.บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)’ ประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1951 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก หรือระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 20 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 27 พ.ค. 20 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล วันที่ 10 มิ.ย. 20 ที่จะถึงนี้ 

 

พรชลิต พลอยกระจ่าง

 

“สำหรับ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยเมื่อนับรวมตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ B-WORK จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 1.4343 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินคืนทุนไป 1 ครั้ง ในอัตรา 0.1843 บาทต่อหน่วย”

 

นายพรชลิต ยังกล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานของ ‘กอง B-WORK’ ไตรมาสแรกปี 2020 มีรายได้รวม 148.20 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 80.24 ล้านบาท โดยอัตราการเช่าเฉลี่ยของ ‘กอง B-WORK’ ในไตรมาสแรก ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คือ 99.8% ค่าเช่าและบริการเฉลี่ยทั้งหมดในไตรมาสแรก อยู่ที่ 628 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้น 3.3% จากค่าเช่าและบริการเฉลี่ยของปี 2019 ขณะที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31มี.ค. 20 เท่ากับ 3,709.31 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.0577 บาทต่อหน่วย  

Share: