“บลจ.ทหารไทย”…ฟรีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

เพิ่มพลังการลงทุน สร้างโอกาสปรับพอร์ตให้เหมาะสมท่ามกลางความผันผวนของตลาด ‘บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring)’ ฟรีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  


ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกอย่างรุนแรง จนทำให้ผู้ลงทุนต่างวิตกต่อสถานการณ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน  ‘บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring)’ จึงประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าทุกกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ TMBAM Eastspring ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 20 เพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสปรับพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมในช่วงตลาดเช่นนี้


นายไพศาล ครุฑดำรงชัย รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) เปิดเผยว่า ในย่อมมีโอกาส ช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสในการลงทุนที่จะทยอยลงทุน กอปรกับขณะนี้ บริษัทประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ยิ่งช่วยให้ผู้ลงทุนปรับเปลี่ยนมุมมอง โดยตั้งเป้าหมายการลงทุนที่เน้นลงทุนในระยะยาว กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางเลือกและสินทรัพย์ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นจังหวะที่ดีในการปรับพอร์ตลงทุนให้สมดุลและเหมาะสมเพื่อรับมือความผันผวนของตลาด โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ดั่งใจในทุกกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท

 

 

Share: