เปิดรับสมัครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ พรุ่งนี้วันแรก! “วิรไท สันติประภพ” โบกมือลา ไม่นั่งต่อสมัย 2

ขณะนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ที่มี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการคัดเลือกฯ อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม จนถึง 16 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด : ประกาศรับสมัคร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า นายวิรไท สันติประภพ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. ครบวาระแรกในวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอเรียนว่าไม่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกสำหรับการดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2 ด้วยเหตุผลด้านครอบครัว ทั้งนี้ นายวิรไทจะดูแลให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อนที่ผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน