“บลจ.บัวหลวง”...ขาย IPO 'กอง BM70SSF’ 27 พ.ค.- 2 มิ.ย. 20 นี้

“บลจ.บัวหลวง”...เสนอขายครั้งแรก ‘กอง BM70SSF’ ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 20 นี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนในหุ้นไทยกับ SSF พิเศษ แบบไม่เสี่ยงมาก โดยจะลงทุนในหุ้น 65-70% และกระจายลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้น พร้อมโอกาสที่จะรับเงินปันผลระหว่างทาง 


นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บลจ.บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า บริษัทเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่กำลังมองหา ‘กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF พิเศษ)’ เพื่อลงทุนในหุ้นไทยแบบไม่เสี่ยงมากนัก ทั้งยังมีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างทางด้วย โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 'กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม (BM70SSF)’ ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. -  2 มิ.ย. 20 นี้  ด้วยราคาหน่วยลงทุนละ 10  บาท มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำเพียง 500 บาท

 

(วศิน วัฒนวรกิจกุล)

 

 “ก่อนหน้านี้ บริษัทเสนอขายกองทุน SSF พิเศษไปแล้ว 1 กองทุน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้กลายเป็นกองทุน SSF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ยังคงมีผู้ลงทุนส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่า ต้องการลงทุนในหุ้นไทย แต่มีความเสี่ยงไม่มาก อีกทั้งมีโอกาสรับเงินปันผลด้วย กองทุนบัวหลวง จึงตัดสินใจนำเสนอ ‘กอง BM70SSF’ เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ลงทุนในกลุ่มนี้ ด้วยความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนด้วยดีเช่นเคย”


นายวศิน ยังกล่าวอีกว่า สำหรับ ‘กอง BM70SSF’ เหมาะกับผู้ลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ หากเคยลงทุนใน ‘กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)’ มาแล้ว ก็สามารถลงทุนกับกองทุนนี้ได้ โดย ‘กอง BM70SSF’ มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทย 65-70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน เงินฝากและสินทรัพย์ทางเลือกได้ ทำให้ผู้ลงทุนรับความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้นน้อยลง รวมทั้งมีนโยบายจ่ายเงินปันผล จึงตอบรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนระหว่างทางได้


“การลงทุนใน SSF พิเศษ นับเป็นโอกาสดีๆ สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว หากมีเงินพร้อมที่จะลงทุนได้ในระยะเวลา 10 ปี เพื่อรอโอกาสให้เงินเติบโต ทั้งยังมีใจพร้อม มองไกล เชื่อมั่นเมืองไทย และวางใจกองทุนบัวหลวง ก็ลงทุนได้เลยกับกอง BM70SSF” 


ทั้งนี้ SSF พิเศษ เป็นกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 20 โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินเพิ่มเติมไม่เกิน 200,000 บาท หากลงทุนภายในวันนี้ - 30 มิ.ย. 20 โดยผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของ ‘กอง BM70SSF’ ในช่วงเวลานี้ จะนำไปนับแยกออกมาเป็นการลงทุนใน SSF พิเศษ หลังจากช่วงเวลานี้ไปแล้ว การลงทุนใน BM70SSF จะนำไปนับอยู่ในวงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อหน่วยลงทุน กองทุน SSF ปกติ

Share: