“กอง AIMIRT”…โชว์ไตรมาส1/20 กำไรพุ่ง200% พร้อมปันผลสูงต่อเนื่องตามเป้า

“กอง AIMIRT”โชว์ผลงานไตรมาส1/20 สุดสวย กำไรสุทธิแตะ 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 200%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำการเติบโตอย่างมั่นคงจากทรัพย์สินศักยภาพที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ทุกโครงการพร้อมจ่ายปันผลไตรมาสนี้ตามคาดการณ์


น.ส. ญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บจ.เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการ ‘กองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT)’ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2020 ว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ภาพรวมผลการดำเนินงานของ ‘กอง AIMIRT’ ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องมีรายได้รวมอยู่ที่ 143 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 200% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรับรู้รายได้จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบัน ‘กอง AIMIRT’ มีขนาดทรัพย์สินเติบโตสูงแตะ 6.9 พันล้านบาท และมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเต็ม 100% ต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงในศักยภาพการสร้างรายได้ของทรัพย์สินและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพด้วยผลการดำเนินงานที่ดีตามคาดเช่นนี้


“จึงประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับรอบการดำเนินงานไตรมาส 1/20 ในอัตรา 0.2047 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 0.8188 บาทต่อหน่วยต่อปี โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 มิ.ย. 20 นี้”

 

(จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ, อมร จุฬาลักษณานุกูล, ญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล)

 

 

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ กล่าวว่า หลังจาก ‘กอง AIMIRT’ มีขนาดกองเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 3 เท่า ตามเป้าหมาย และยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ในทุกโครงการนับตั้งแต่กองทรัสต์จัดตั้งสะท้อนออกมาเป็นผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพจึงสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระดับที่ดีตามคาดการณ์ได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในสภาวะที่ตลาดการลงทุนมีความผันผวน ‘กอง AIMIRT’ ยังสามารถจ่ายผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงกว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ถือว่ามีความโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน


นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บจ.เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การก้าวไปข้างหน้าของ ‘กอง AIMIRT’ จะต้องเป็นไปอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศักยภาพของทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่และการมุ่งมั่นหาทรัพย์สินใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสการเจริญเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างมั่นคงในระยะยาวและเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างยั่งยืนโดยทรัพย์สินที่ ‘กอง AIMIRT’ เข้าลงทุนทั้งหมดล้วนเป็นทรัพย์สินที่มีความแข็งแกร่ง ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีความโดดเด่นในด้านการกระจายตัวในประเภทของทรัพย์สิน ที่มีทั้งห้องเย็น คลังสินค้า และถังเก็บสารเคมีเหลว และกลุ่มผู้เช่าที่หลากหลายกระจายตัวอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ


“ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนสนับสนุนที่ทำให้ ‘กอง AIMIRT’ ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความอ่อนไหวทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19เบื้องต้นไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของ ‘กอง AIMIRT’ ยังคงแข็งแกร่ง มีจุดแข็งในเรื่องอัตราการเช่าพื้นที่ที่เต็ม 100% มีรายได้ที่มั่นคงจากสัญญาเช่าระยะยาว รวมถึงมีการกระจายความเสี่ยงของทรัพย์สินในด้านต่าง ๆ”

 

Share: