แจกเงินเยียวยากลุ่มตกหล่น 9 ล้านคน คลังลั่นโอนลอตสุดท้าย คาดเริ่มจ่าย มิ.ย.

ควันหลงแจกเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ภายใต้เม็ดเงิน 6 แสนล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา มีแจกไป 3 ส่วน คือ กลุ่มอาชีพอิสระ ราว 15 ล้านคน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง แต่ก็ยังมีกลุ่มตกหล่นรวมถึงกลุ่มที่ร้องเรียนจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน” อีกจำนวนไม่น้อย


โดย ประสงค์ พูนธเนศ” ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ว่า ผลการประชุมเรื่องเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิดในกลุ่มตกหล่น มีจำนวนรวมทั้งหมด 9 ล้านคน


ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรก บัตรสวัสดิการคนจน จำนวน 1.2 ล้านคน กลุ่มที่สอง ผู้ลงทะเบียน “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” ไม่สำเร็จ ที่มีจำนวน 1.7 ล้านคน หากตัดผู้ลงทะเบียนซ้ำซ้อนทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเปราะบาง จะเหลือกลุ่มนี้เพียง 3 แสนคนเท่านั้น ที่จะได้รับการดูแล


กลุ่มที่สาม กลุ่มเปราะบาง 6.9 ล้านคน ซึ่งจะมีผู้พิการ ผู้สูงวัย เด็กแรกเกิด และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มสมาชิกประกันสังคม ที่ถูกออกจากงาน (แต่ไไม่ได้รับสิทธิชดเชย เนื่องจากจ่ายประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน ) จำนวน 6.6 หมื่นคน


โดยสัปดาห์หน้า กระทรวงการคลังจะนำข้อมูล 4 กลุ่มนี้ เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อพิจารณาจำนวนเงินเยียวยาแต่ละคนเท่าไหร่ แต่ยังคงเวลา 3 เดือน หลังจากนั้น จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการจ่ายเงินเยียวยาในสัปดาห์ถัดไป และคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุดเดือนมิ.ย. 2563


“เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอให้“ครม. และครม. เห็นชอบในการจ่ายเงินเยียวยา จะเริ่มเห็นจ่ายเงินได้เร็วสุดในเดือนมิ.ย.นี้ ซึ่งจ่าย ให้ 2 งวด ทั้งนี้ขึ้นกับว่าคลังมีเงินพอจ่ายหรือไม่ หากเงินไม่พอ จะต้องรอสำนักบริหารหนี้สาธารณะกู้ก่อน ก็จะขยับไปจ่ายต้นก.ค. ส่วนจะจ่ายเดือนละเท่าไหร่ ยังตอบไม่ได้ เพราะบรรทัดฐานในแต่ลกลุ่มไม่เหมือนกัน”นายประสงค์กล่าว


กลุ่มมาตราการ “เราไม่ทิ้งกัน” แจกเงินเยียวยา 5,000บาท เป็นเวลา 3 เดือน กลุ่มเกษตรกร แจกเฉพาะหัวหน้าครอบครัว 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และกลุ่มเปราะบาง คนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 3เดือน


นายประสงค์กล่าวถึงกลุ่มคนที่มายื่นร้องเรียนเงินเยียวยา 5 ,000 บาท (ณ กรมประชาสัมพันธ์)ในช่วงที่ผ่านมา มีจำนวน 8 แสนคนนั้น ขณะนี้ได้ทำข้อมูลไปแล้วจำนวน 1 แสนคน ซึ่งมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้ว 3.4 หมื่นคน

Share: