“บลจ.กรุงไทย”...ปันผล ‘กอง KT-PIF-D’ สู้ภาวะดอกเบี้ยขาลง

 

“บลจ.กรุงไทย”...ชูการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยังน่าสนใจในยุคดอกเบี้ยต่ำ ชู ‘กอง KT-PIF-D’ เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุน ปลื้มผลงานดี เตรียมปันผลวันที่ 29 มิ.ย. 20 นี้

 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ‘กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล แบบจ่ายปันผล (KT-PIF-D)’ สำหรับรอบระยะเวลา 1 พ.ค. 19 – 30 เม.ย. 20 ผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 20 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มิ.ย. 20 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มิ.ย. 20 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งก่อนหน้านี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ปี 2017 มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 10 ครั้ง คิดรวมกันเป็นอัตรา 2.70 บาทต่อหน่วย และนับตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว 4 ครั้ง คิดรวมกันเป็นอัตรา 1.70 บาท ต่อหน่วย

           

ชวินดา หาญรัตนกูล

 

“ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาลง ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก็มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.75% ต่อปี เหลือ 0.50% ต่อปี ซึ่งถือเป็น New Record หรือ จุดต่ำสุดใหม่ตั้งแต่ประเทศไทยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมา ตามการคาดการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มหดตัวอันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างไรก็ตามบริษัทมองว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ”

 

โดยเฉพาะ ‘กอง KT-PIF’ ซึ่งเป็นกองทุนผสม มีนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงและมีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ทรัพย์สินในกองทุนมีคุณภาพและมีแนวโน้มการสร้างรายได้ที่ดี รวมถึงการให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง การวิเคราะห์ภาพรวมรายภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

 

“สำหรับ ‘กอง KT-PIF’ มีทั้งแบบสะสมมูลค่า (KT-PIF-A) และแบบจ่ายเงินปันผล (KT-PIF-D) เพิ่มทางเลือกแก่นักลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลอีกด้วย”

 

Share: