ครม. เคาะ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์

ครม.อนุมัติให้วันที่ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ส่งผลให้หยุดติดต่อกัน 4 วัน 25-28 ก.ค.63


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 โฆษกรัฐบาลแถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค.63 เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ 1 วัน ซึ่งจะส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันในช่วงเวลาดังกล่าว คือ 25-28 ก.ค. โดยวันที่ 28 ก.ค.63 เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share: