“Growth Stock” ของโลก...มากับเทรนด์ ‘เทคโนโลยี’!!

ทราบหรือไม่ว่า... กองทุน 5 ดาวที่มีผลตอบแทนสูงสุดตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ( วันที่ 9 .. 20) นั้น สามารถทำผลตอบแทนได้สูงถึง 54.44% ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 63.39% ต่อปี และย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 27.23% ต่อปี เลยทีเดียว


เห็นตัวเลขแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่คงตะลึงไปตามๆ กัน ลงทุนอะไรถึงได้ผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำขนาดนี้


นี่เป็นผลงานของ กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)” หรือ “ONE-UGG-RA” ของบลจ.วรรณนั่นเอง


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จะพามารู้จักกับ กอง ONE-UGG-RAดีกรี มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาวกัน

 

 

หุ้นเติบโตสูงทั่วโลก...เบื้องหลังผลงานที่โดดเด่น

ด้วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19’ ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคนเปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีก็ก้าวเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เทรนด์ธุรกิจเป็นไปด้วยเช่นกัน


โดยผู้คนได้ให้ความสนใจดูแลสุขภาพและทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตมากขึ้น, ใช้ไอที ดิจิตอลแพลทฟอร์มมากขึ้น, ซื้อสินค้าและอาหารผ่านออนไลน์เยอะขึ้น, ประชุมผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก


จึงทำให้หุ้น กลุ่มเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเฮลธ์แคร์ ดิจิตอลแพลทฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ กลายเป็น หุ้นเติบโตสูง (Growth Stock)’ อีกหนึ่งกลุ่มที่ผู้จับตามองและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จนราคาหุ้นพุ่งตัวขึ้นสวนกลับตลาด


ด้วย จุดเด่น อันเป็นบุคลิกของหุ้นที่มีการเติบโตของยอดขายและกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม จึงถือเป็นหนึ่งในกลุ่มหุ้นที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก


สำหรับ กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)” หรือ “ONE-UGG-RA” นั้นเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น มีความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage) เหนือคู่แข่งในแต่ละอุตสาหกรรม และจัดอยู่ในทำเนียบกองทุน 5 ดาวจาก มอร์นิ่งสตาร์ อีกด้วย


กอง ONE-UGG-RA’ มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ‘Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (LTGG)’ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารจัดการโดย ‘Baillie Gifford & Co Limited’ ซึ่งปัจจุบัน ( 31 .. 63) มีการลงทุนในกองหลัก 96.63% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

 

 

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นเติบโตโดดเด่น (Exceptional Growth) ทั่วโลก ที่มีความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage) เหนือคู่แข่งในแต่ละอุตสาหกรรม โดยไม่มีข้อจำกัดภูมิภาค อุตสาหกรรม มูลค่าตลาดของหุ้นที่ลงทุน และเน้นการลงทุนระยะยาวด้วยการคัดเลือกหุ้นรายตัวแบบ Bottom-up”


กอง ONE-UGG-RA’ จึงทำให้ค่อนข้างเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ รวมถึงผู้สามารถลงทุนใน ระยะกลาง ถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ด้วยการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 6 ชนิด


โดยหน่วยลงทุนชนิด RA เป็นหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (กลยุทธ์ปัจจุบันประมาณ 89% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)”


ปัจจุบัน (ข้อมูล วันที่ 31 .. 63) พบว่า กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ 53.7%,จีน 23.4%,ฝรั่งเศส 5.5%,เนเธอร์แลนด์ 4.9%, แคนาดา 3.0% และที่เหลือเป็นอื่นๆ


อย่างไรก็ตามผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีถึงผลงานในอนาคตแต่ประการใด สิ่งสำคัญคือผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ และหากคุณกำลังมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโตสูงโลกอยู่แล้ว เชื่อเหลือเกินว่ากอง ONE-UGG-RA’ น่าจะตอบโจทย์คุณได้ไม่มากก็น้อย

Share: