“บลจ.ภัทร”...ส่ง ‘กอง PHATRA SG-AA Ultra Light’ ขายวันนี้ – 31 ก.ค. 20 นี้

 

บลจ.ภัทร”...แนะกระจายการลงทุนรับตลาดผันผวนช่วง COVID-19 ส่ง ‘กอง PHATRA SG-AA Ultra Light’ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Asset Allocation ขายวันนี้ – 31 ก.ค. 20 นี้

 

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ภัทร จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขาย ‘กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิคแอสเซ็ทอโลเคชั่น-Ultra Light (PHATRA SG-AA Ultra Light)’ มีการลงทุนแบบ Asset Allocation หรือกระจายการลงทุนไปในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่นเดียวกับกองทุน PHATRA SG-AA Light, PHATRA SG-AA และPHATRA SG-AA Extra แตกต่างกันเพียงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินที่สะท้อนความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับเป้าหมายการลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 

โดยทางกองทุนได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนในระยะยาว (Strategic Asset Allocation – SAA) ที่ประกอบด้วยตราสารหนี้ประมาณ 54% ตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศรวมประมาณ 13% ตราสารทางเลือก เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ น้ำมัน ประมาณ 8% และส่วนที่เหลือเป็นสภาพคล่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 20) ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง โดยจะเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 13-31 ก.ค. 20 นี้

 

ยุทธพล ลาภละมูล

 

“ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทอยู่ภายใต้กรอบคำแนะนำด้านการลงทุนจากที่ปรึกษาการลงทุนคือ ‘บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร’ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังมีผู้จัดการกองทุนของบริษัทซึ่งชำนาญด้านการวิเคราะห์จังหวะและโอกาสการลงทุน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด”

 

รวมถึงคัดเลือกสินทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ทำให้กองทุนในกลุ่ม SGAA ทั้ง 4 กองทุนตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงและคาดหวังผลตอบแทนที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

 

“กองทุน Asset Allocation เดิมทั้ง 3 กองทุน และ ‘กอง PHATRA SG-AA Ultra Light’ นี้ จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้นักลงทุนสามารถจัดการลงทุนและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในปี 2020 นี้ ที่ตลาดการลงทุนทั่วโลกผันผวนสูงขึ้นมาก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งสายการบินและโรงแรม การหยุดชะงักของสายการผลิตและการบริโภคชะลอตัวลงจากการปิดเมืองเพื่อยับยั้งการระบาดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้มีการปรับประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2020 ลดลงเป็นการเติบโตติดลบ 4.9% ในขณะที่ตลาดหุ้นโลก (MSCI AC World) ปรับลดลงถึง 33% ในช่วงเดือนมี.ค. และฟื้นตัวขึ้นแรงกว่า 38% ในช่วงเดือนเม.ย. และพ.ค. เนื่องจากธนาคารกลางในหลายประเทศได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและออกมาตรการเพิ่มสภาพคล่องจำนวนมหาศาลเข้ามาในระบบเพื่อช่วยลดความผันผวนของตลาด”

 

นายยุทธพล ยังกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.67% และราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นกว่า 17% จากต้นปีที่ราคา 1,517 เหรียญสหรัฐ เป็น 1,776 เหรียญสหรัฐในปัจจุบัน ยังคงสะท้อนภาวะกลัวความเสี่ยง (risk-off) ของตลาดการลงทุนทั่วโลก ทั้งนี้ สภาวะการลงทุนในระยะต่อจากนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นหลักว่าจะคลี่คลายเมื่อใด และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ที่อาจจะมีผลต่อนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคต ซึ่งล้วนเป็นเหตุที่ยากจะคาดการณ์ได้

 

“ด้วยเหตุนี้บริษัทมองว่ากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงนี้ คือ การลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ด้วยการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงสูงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา จึงขอนำเสนอกองทุน Asset Allocation ทั้ง 4 กองทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงและคาดหวังผลตอบแทนที่แตกต่างกัน”

Share: