“หุ้นเทคโนโลยี”...อีกหนึ่งธีมการลงทุน ‘แห่งอนาคต’

การลงทุนตราสารทุนใน “ตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Market)” ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ

           

ซึ่ง “สหรัฐฯ” เองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนให้น้ำหนักการลงทุนเป็นประเทศแรกๆ เพราะไม่เพียงเป็นผู้นำเศรษฐกิจอันดับ1 ของโลก หุ้นสหรัฐยังมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีหุ้นโลกเป็นสัดส่วนมากสุดอีกด้วย

           

หนึ่งในตลาดหุ้นสหรัฐที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วง ‘วิกฤติ COVID-19’ นั่น คือ “ตลาด NASDAQ” ที่เป็นศูนย์รวมหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเอาไว้ ในปีนี้ดัชนีก็ปรับขึ้นมาทำ ‘All Time High’ เรียบร้อยแล้ว

 

ในวันนี้เองทาง ‘Wealthy Thai’ จึงมาแนะนำ “กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายปันผล” หรือ K-USXNDQ-A(D)” ของ ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด’ ที่ได้รับการจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว มาฝากกัน

 

ลุยตลาด “NASDAQ”…ศูนย์รวม ‘หุ้นเทคโนโลยี’ ชั้นนำของโลก

 

สำหรับ “กอง K-USXNDQ-A(D)” มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘Invesco QQQ Trust, Series 1’ ซึ่งเป็นกองทุนหลักในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

 

“โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Trade Fund) จัดตั้งและจัดการโดย ‘Invesco Capital Management LLC’ ที่มีการบริหารเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ ‘ดัชนี NASDAQ-100’ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ”

 

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก (ณ วันที่ 31 ม.ค. 20) ได้แก่

 

  1. INFORMATION TECHNOLOGY 48.36%
  2. COMMUNICATION SERVICES 19.72%
  3. COMMUNICATION SERVICES 17.11%
  4. HEALTH CARE 7.25%
  5. CONSUMER STAPLES 4.89%

 

        

           

สำหรับ “กอง K-USXNDQ-A(D)” ณ วันที่ 30 มิ.ย. 20 มีการลงทุนในกองทุนหลัก 95.78% มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อย 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

 

“แต่ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ”

 

ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 22 ก.ค. 20) ทำผลตอบแทนไปได้ 23.65% ย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 17.35% ต่อปีเลยทีเดียว

 

โดย “กอง K-USXNDQ-A(D)” มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกิน100% ของกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาจ่ายปันผลไปแล้วรวม 27 ครั้ง รวมมูลค่า 8.55 บาท ซึ่งใครที่ลงทุนไว้ตั้งแต่ต้นก็คงพอใจกับปันผลที่ได้รับไปพอสมควร

 

“จากนโยบายทำให้กองทุนนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำของโลก สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  รวมถึงต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน และมีระยะเวลาการถือครองเพื่อลงทุนระยะยาว 5 ปี ขึ้นไป” 

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของโลกที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐ ที่ขอผลตอบแทนเท่าตลาดก็เพียงพอ เชื่อว่า “กอง K-USXNDQ-A(D)” ดีกรี ‘มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว’ กองนี้ น่าจะตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ซึ่งก่อนการตัดสินใจในแต่ละครั้งควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ เพราะกองทุนดังกล่าวยังคงเป็นการลงทุนที่กระจุกตัวในสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวด้วยเช่นกัน

Share: