ก้าวต่อไปของ KBSPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี

ก้าวต่อไปของ KBS ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร  ซึ่งต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยล่าสุด มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี  ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด’ (KPP) ซึ่งคู่สัญญา มีหน้าที่โอนผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้กับกองทุนรวมฯ

มาร่วมฟังแนวคิด เบื้องหลังการบริหารกองทุน KBSPIF ที่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว ร่วมติดตามสาระดีๆ เรื่องลงทุนได้ผ่านทางคลิปนี้

 

สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kbspif.com 

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 สามารถจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน ทุกสาขา

หรือผ่านระบบออนไลน์ www.moneyconnect.ktbnetbank.com

#KBS #KBSPIF #น้ำตาลครบุรี #กองทุนรวม #โรงไฟฟ้าชีวมวล #กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

 

Share: