‘BOFFICE’ เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาว "โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค" อาคารเกรด A แห่งแรกในย่านสุขุมวิท-บางนา

ท่ามกลางการลงทุนที่มีทางเลือกหลากหลาย โดยทั่วไปการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs (รีทส์) ถือว่ามีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น และให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สม่ำเสมอและดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยปัจจุบันอัตราเงินปันผลเฉลี่ยของกองทรัสต์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 5.12% ต่อปี(1)


ในจำนวนกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในหลากหลายประเภทอสังหาริมทรัพย์ ‘BOFFICE’ เป็นหนึ่งในกองทรัสต์ประเภทอาคารสำนักงานที่ได้รับการตอบรับดีจากนักลงทุนในภาวะผันผวนเช่นนี้


ทรัพย์สินปัจจุบันของ
BOFFICE ที่ลงทุนคือ อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Mixed-use Commercial Complex ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ที่รวมกันระหว่างอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ และบริหารอสังหาฯ มานานกว่า 30 ปี ทรัพย์สินของ BOFFICE สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งในด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง ทั้ง BTS, MRT และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่อย่างครบครันจากประสบการณ์การดำเนินโครงการที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี
ถือเป็นเครื่องการันตีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารโครงการอสังหาฯ ที่สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนมาโดยตลอด


ล่าสุด
กองทรัสต์ BOFFICE จะเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาว เป็นระยะเวลาเต็ม 30 ปีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค พื้นที่รวมประมาณ 70,741 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ให้เช่าสุทธิ 32,072 ตารางเมตร ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่า 31,918 ตารางเมตร และพื้นที่ร้านค้าปลีกให้เช่า 154 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยส่วนสำนักงาน พื้นที่จอดรถและพื้นที่สนับสนุนส่วนสำนักงาน โดยจะทำสัญญาแต่งตั้งและว่าจ้าง บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารอาคารสำนักงาน และยังเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และยังเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มาตั้งแต่เริ่มโครงการ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการและผู้เช่า ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานหลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุน มีความราบรื่นและต่อเนื่องนอกจากนี้
โครงการนี้ยังคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยของผู้เช่า โดยพื้นที่สำนักงานแต่ละชั้นออกแบบในลักษณะ Column-free เพื่อให้ผู้เช่าพื้นที่ปรับแต่งสถานที่ได้อย่างอิสระ ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกสบาย บรรยากาศดี โดยมีพื้นที่ส่วนกลางสีเขียวภายในอาคารและมี Jogging track ระยะทาง 200 เมตร และพื้นที่สวนส่วนกลางกว่า 2,200 ตารางเมตร บนชั้น 29 เปิดมุมมองทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร แม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่สีเขียวของ กทม. ส่งผลให้โครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เช่าพื้นที่


ขณะที่ข้อมูลในฝั่งผู้เช่าพื้นที่โครงการภิรัชทาวเวอร์
แอท ไบเทค ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำ สะท้อนความเชื่อมั่นจากผู้เช่าในศักยภาพทำเลและความสะดวกสบายในการใช้งานอาคาร


ส่วนผลการดำเนินงานโครงการภิรัชทาวเวอร์
แอท ไบเทค โดย 3 เดือนแรกของปี 2563 มีรายได้รวม 62.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.12% เมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนแรกในปี 2562 มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 52.26 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา


สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่
1 ของ BOFFICE เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ครั้งนี้ จะระดมทุนด้วยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 222,570,000 หน่วย ที่ราคาหน่วยละ 12.30 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ใหม่ ในวันที่ 24 กรกฏาคม โดยกำหนดอัตราส่วนใช้สิทธิจองซื้อที่ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.4319 หน่วยทรัสต์ใหม่


นอกจากนี้
BOFFICE จะมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท รวมมูลค่าเข้าลงทุนในทรัพย์สินใหม่ครั้งนี้ไม่เกิน 3,300 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง)


BOFFICE
เปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อ จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ในวันที่ 5-7 สิงหาคมนี้ ที่ธนาคารกรุงศรี อยุธยา ทุกสาขา


เชื่อว่าการเพิ่มทุนครั้งที่
1 จะเพิ่มศักยภาพแก่ BOFFICE เป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนน่าสนใจ


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.bofficereit.com/

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

(1)https://bit.ly/36jrRRR

http://www.bofficereit.com/th/investment-assets/bhiraj-tower-at-emquartier

 

Share: