“บลจ.กรุงไทย”...ส่ง ‘กอง KT-Ashares’ ลุยหุ้นจีน A-Shares ขายวันที่ 29 ก.ค. – 5 ส.ค. 20 นี้

“บลจ.กรุงไทย”...มอง ‘หุ้นจีน A-Shares’ มีศักยภาพโดดเด่น ฉวยโอกาสหุ้นจีนเพิ่มสภาพคล่อง ส่ง ‘กอง KT-Ashares’ เติมเต็มทางเลือกผู้ลงทุน IPO 29 ก.ค. – 5 ส.ค. 20 นี้ 


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของ ‘กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-Ashares)’ ในวันที่ 29 ก.ค. – 5 ส.ค. 20 ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares’ (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 

(ชวินดา หาญรัตนกูล)

 

 

“เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป โดยผู้ลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนได้ บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนหลัก ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้นจีน”


นางชวินดา ยังกล่าวอีกว่า สำหรับกองทุนหลัก ‘Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares’ มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจีนที่มีการเติบโตสูง คุณภาพดี มีมูลค่าที่สมเหตุสมผล และคัดเลือกหุ้นแบบ High Conviction โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึก รวมทั้งเน้นกลยุทธ์การสร้างพอร์ตการลงทุนที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศจีน


ปัจจุบันตลาดหุ้น China-A-Shares เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญในประเทศจีน โดยมีมูลค่าของตลาดหุ้น China-A-Shares ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 8.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ เทียบเท่ากับขนาดของกลุ่ม Eurozone ทั้งหมด และนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตลาด China-A-Shares มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นถึง 3.8% ในเดือน ก.พ. 20 เมื่อเทียบจากปี 2015 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.1% ทั้งนี้ การปรับเพิ่มน้ำหนักของหุ้น China-A-Shares ในดัชนี MSCI ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากหุ้นจีนยังมีน้ำหนักน้อยในดัชนีหุ้นโลกโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอิทธิพลของจีนในเศรษฐกิจทั่วโลก


“อีกทั้งหุ้น China-A-Shares ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นให้กับศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว (ที่มาของข้อมูล : Allianz Global Investors ณ วันที่ 29 ก.พ. 20) ทำให้ ‘กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-Ashares)’ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นให้กับพอร์ตการลงทุน โดยมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปอยู่ที่ 1,000 บาท”

Share: