ออมหุ้น PTT ยังดีมีปันผลช่วยค้ำ !!

การออมหุ้นคือการลงทุนในระยะยาว ด้วยการเลือกบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและลงทุนอย่างสม่ำเสมอในทุกเดือน ซึ่งผลดีของการออมหุ้นนั้นคือ การสร้างวินัยการลงทุน และในขณะเดียวกันยังได้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดหุ้น ทำให้สามารถซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกลง แต่ในขณะเดียวกันพอร์ตหุ้นของเราอาจต้องเผชิญปัญหาการขาดทุนในบางช่วงจากความผันผวนในตลาด แต่จะได้รับประโยชน์จากเงินปันผลจากผลการดำเนินงานมาช่วยลดทอนการขาดทุนได้

 

อย่างการออมหุ้น ในหุ้น PTT หรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นั้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานักลงทุนจะพบกับการขาดทุนเกือบ 5% ซึ่งผลหลักมาจากวิกฤติ COVID-19 ในรอบนี้ที่กดราคาน้ำมันในบางช่วงให้ปรับลดลงถึงขั้นติดลบในบางช่วง แต่ยังดีที่ PTT เป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงและสม่ำเสมอ สามารถช่วยประคองให้ข้ามผ่านวิกฤตินี้ได้

           

OR จะเป็นปัจจัยเร่งให้ PTT ก้าวกระโดด

 

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทรีนีตี้ จำกัด แนะนำให้ `ซื้อ` PTT  ราคาเป้าหมาย 42.00 บาท โดย ทรีนีตี้ มองว่า PTT เตรียมนำ OR เข้าตลาดภายในไตรมาสที่ 3 นี้ โดยจากกระแสข่าว ก.ล.ต.คาดว่าจะพิจารณาคำขออนุญาตให้บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) และเข้าจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในไตรมาส 3 นี้ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาคำขออนุญาตของก.ล.ต.ที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลา 165 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต.ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

          

เรามีมุมมองเป็นบวกกับข่าวดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทและตลาดคาดไว้ว่า OR จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ การ spin-off บริษัท OR ในครั้งนี้เรามองว่าจะช่วยเป็น Sentiment บวกให้กับ PTT ได้ เพราะผู้ที่ถือหุ้น PTT จะได้สิทธิในการซื้อหุ้น OR ด้วย โดยจะมีการจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้น PTT ไม่เกิน 300 ล้านหุ้น นอกจากนี้เรามองว่าการได้เงินเพิ่มทุนของ OR จะช่วยให้ OR สามารถขยายศักยภาพเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเป็นแค่สถานีบริการน้ำมัน แต่จะขยายเป็น community mall ขนาดย่อมๆ ได้

 

โดยเราจะสังเกตได้ในปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันของ OR นั้นจะมีการให้บริการทั้ง ร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC, เขียง หรือฮั่วเซงฮ่ง เป็นต้น และยังมีร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟอเมซอน ซึ่งกลุ่มสินค้าเหล่านี้ให้ Margin ที่สูงกว่าการให้บริการน้ำมัน ดังนั้นแล้วเราเชื่อว่าการ IPO ของ OR ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ PTT ในอนาคต เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" PTT ราคาเป้าหมาย 42.00 บาท

 

Share: