“บลจ.เอ็มเอฟซี”...แนะลงทุนแบบสุขได้ แฮปปี้ด้วย ส่ง ‘กอง MIPLUS’ ขาย 3 – 7 ส.ค. 20 นี้

 

“บลจ.เอ็มเอฟซี”...แนะลงทุนแบบสุขได้ แฮปปี้ด้วย ส่ง ‘กอง MIPLUS’ เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนสม่ำเสมอ เป็นกองทุนรวมผสมที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว IPO: 3-7 สิ.ค. 20 นี้

 

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 0.50% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เงินฝากธนาคารและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราเงินปันผลของหุ้นปันผล (Defensive Yield), หลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์,กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชนยังอยู่ในระดับที่สูง และมีความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้น

 

                 

ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

 

“บริษัทจึงแนะนำกองทุนสไตล์ Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ มีความยืดหยุ่นในการปรับน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทหลักทรัพย์ตามความผันผวนของตลาด”

 

นายธนโชติ ยังกล่าวอีกว่า จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัวลง และทิศทางดอกเบี้ยที่จะอยู่ในระดับต่ำไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี ทำให้การลงทุนใน หุ้นปันผล (Defensive Yield), หลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจกว่าการฝากเงินในธนาคารหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีสภาพคล่องที่สูง จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่เหมาะสมแก่นักลงทุน ในการเลือกลงทุนในประเภทหลักทรัพย์ดังกล่าว ในช่วงเวลานี้

 

บริษัทจึงเสนอขาย ‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส (MIPLUS)’ ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Investment Grade ตราสารทุน ได้แก่ หุ้นปันผลที่กระแสเงินสดมีความสม่ำเสมอ และได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย (Defensive Yield) เช่น หุ้นในกลุ่มสื่อสาร (Telecom) และหุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภค (Utilities) เป็นต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของ NAV 

 

“กอง MIPLUS มีจุดเด่น เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ที่มีความสามารถหรือสร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่มีความผันผวน กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวประมาณ 1-3 ปีขึ้นไป ซึ่งคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป”

 

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกได้ตั้งแต่ 1,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท โดยสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และกองทุนมีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี โดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนไปลงทุนต่อยัง ‘กอง MM-GOV’ ทั้งนี้กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล โดยกองทุนมีความเสี่ยงระดับ 5 กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

Share: