ออมสินเปิดรอบ 2 สินเชื่อ 5 หมื่นบาท เริ่มวันนี้ ดอก 0.35% ผ่อนเงื่อนไขให้ผู้มีรายได้ประจำ

แบงก์ออมสิน เปิดกู้รอบ 2 “สินเชื่อฉุกเฉิน” เสริฟผู้มีรายได้ประจำ ฝ่าวิกฤตโควิดไม่จบ ผ่อนเงื่อนไขใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังแค่เดือนเดียว ให้กู้ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนนาน 3 ปี เริ่มลงทะเบียนทางเว็บไซด์ทาง www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. ถึงสิ้นปี 63


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ออมสินได้เปิดรอบ 2 สำหรับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ออกมารอบแรกมีผู้ยื่นขอกู้เต็มอย่างรวดเร็ว แล้วเนื่องจากผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามธนาคารกำหนด และไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS จึงทำให้ยังมีวงเงินของสินเชื่อดังกล่าวอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น ผู้สนใจสามารถยื่นเรื่องลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ธนาคาร www.gsb.or.th ในรอบ 2 นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. - 30 ธ.ค. 2563


สำหรับการปล่อยกู้ในรอบ 2 ครั้งนี้ ธนาคารยังคงให้วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้


โดยจะต้องมีเอกสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 1 เดือนล่าสุดทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด


“เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ออมสินจึงหวังสินเชื่อนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนลงได้บ้าง เพื่อจะได้ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่เดือดร้อนของประชาชนที่มีอีกจำนวนมาก” นายวิทัยกล่าว


ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ออก “โครงการสินเชื่อพิเศษ” ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินการเร่งให้ความช่วยเหลือหลายมาตรการ รวมถึงร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยรอบแรกได้เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 ซึ่งมีผู้ยื่นขอกู้จำนวนมากภายในเวลา 7 วัน วงเงินขอกู้เต็ม 20,000 ล้านบาท โดยมี่จำนวนผู้ยื่นขอกู้มากถึง 3 ล้านราย

 

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนกู้ ติดตามได้จากภาพประกอบ

Share: