“อุตสาหกรรมกองทุน” ปี 2019 ทำกำไรรวม 1.14 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.50%

ในปี 2019 ที่ผ่านมา “อุตสาหกรรมกองทุน” ของไทย สามารถสร้างผลตอบแทนได้ 11,447.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2018 เล็กน้อย 3.50%

           

โดยมี “รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ” รวมกันทั้งสิ้น 39,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.54% ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกำไรต่อรายได้เฉลี่ย 28.65%

           

จากบลจ. 23 แห่ง (ไม่รวมบลจ.อินโนเทคและบลจ.ภัทร) มี 14 บลจ. คิดเป็น 60.87% จากทั้งหมด ที่มีผลประกอบการเป็น ‘กำไร’ ในขณะที่อีก 9 บลจ. คิดเป็น 39.13% ที่มีผล ‘ขาดทุน’

           

วันนี้ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีข้อมูลบทสรุปผลประกอบการของบลจ.ในปี2019 ที่น่าสนใจมาฝากกัน

 

“บลจ.กสิกรไทย” แชมป์กำไรสูงสุดปี 2019

        

แม้ว่า “บลจ.” กับ “กองทุนรวม” แยกออกจากกันและผลประกอบการของตัวบลจ.ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผลงานของกองทุน แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า...การจะบริหารกองทุนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องใช้เงินลงทุนเช่นกัน เพราะการดำเนินธุรกิจบลจ.ก็ต้องแสวงหาผลตอบแทนเพื่อกลับคืนสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่ละเลยในส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่าน ‘กองทุน’ ต่างๆ ด้วยเช่นกัน

           

“เรียกว่าโดยตรงอาจไม่มี แต่ผลประกอบการของบลจ.ในทางอ้อมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การจะบริหารกองทุนให้ดีต้องใช้ทั้งคนและระบบ ต้องมีเงินลงทุนเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลประกอบการของบลจ.กับผลงานกองทุนจะมีความสัมพันธ์กันแต่ประการใด เพราะผลงานกองทุนสุดท้ายอยู่ที่ไส้ในของสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นๆ เข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามแต่ละนโยบาย”

 

           

ในปี 2019 ที่ผ่านมานั้น บลจ.ที่มีผลกำไรสูงสุดในอุตสาหกรรม ได้แก่ “บลจ.กสิกรไทย” ด้วยกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2,826.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.80% และเป็นบลจ.ที่มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสูงสุดในอุตสหกรรมอีกด้วย 8,242.99 ล้านบาท ลดลง -0.14%

        

ส่วนบลจ.ที่มีผลประกอบการแย่สุดได้แก่ “บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)” มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี -43.68 ล้านบาท ขาดทุนลดลง -16.85%

         

ในขณะที่ “บลจ.เรนเรสซานซ์” มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการน้อยสุดในอุตสาหกรรมที่ 50,547 บาท ลดลง -89.13%

         

“บลจ.” ดำเนินธุรกิจก็ต้องคำนึงถึงผลกำไรเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้ละเลยเรื่องการบริหารจัดการกองทุนให้ดีเป็นไปตามนโยบายเพื่อประโยชน์ของ ‘ผู้ถือหน่วยลงทุน’ ด้วยเช่นกัน

 

Share: