PSTC มั่นใจแนวโน้มครึ่งปีหลัง ธุรกิจจำหน่าย LPG-LNG ฟื้น 

ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินการในไตรมาส 2/2563 ที่มีผลขาดทุนกว่า 1,091 ล้านบาทนั้น เป็นผลมาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 1,022.65 ล้านบาท เป็นตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวลที่ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากสภาวะภัยแล้งของประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีการตั้งด้อยค่าตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี 

  

อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังคาดว่าจะกลับมาเป็นปกติ เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้ทยอยประกาศปลดล็อคดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ส่งผลดีกับธุรกิจจำหน่าย LPG และ LNG ที่เริ่มฟื้นตัวกลับมา รวมถึงธุรกิจบริการของบริษัทฯ ก็เริ่มกลับมาในสภาวะปกติ 

  

“ปัจจุบันเรามีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ในส่วนของธุรกิจ EPC ประมาณ 1,600 ล้านบาท อาทิ งานก่อสร้างคลังน้ำมันที่ระยอง ที่ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้หลังจากปรับโครงสร้างการดำเนินการ ตัดส่วนงานที่ไม่ทำกำไรออก เชื่อว่าจะสามารถกลับมามีรายได้ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้”  

  

ส่วนงบลงทุนปี 2563 อยู่ที่ 1,000 ล้านบาทนั้น รองรับแผนขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า Private PPA และขยายการลงทุนธุรกิจด้านการจำหน่ายระบบก๊าซ LNG ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มทยอยได้สัญญาหลังจากคลายล็อคดาวน์ในช่วงที่ผ่านมา 

Tags:
Share: