ระยะเวลารอคอย = รอก่อน ยังไม่คุ้มครอง ถ้าเจ็บป่วยในช่วงนี้ ประกันยังไม่จ่ายนะ

หากเราถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาสุขภาพพ่วงด้วย ในกรมธรรม์จะมีระบุเงื่อนไข ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง /ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ซึ่งจะเริ่มนับจากวันที่กรมธรรม์อนุมัติ ซึ่งระยะเวลารอคอยของแต่ละสัญญาประกันสุขภาพ อาจจะกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน

 

 

ตัวอย่างเช่น

ประกันสุขภาพ ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย โรคทั่วไป มีระยะรอคอย 30 วัน นับจากวันอนุมัติ


ประกันโรคร้ายแรง มีระยะรอคอย60-90 วัน นับจากวันอนุมัติ (ขึ้นอยู่กับกลุ่มโรคที่ระบุ)


ประกันสุขภาพ ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย กลุ่มโรคเฉพาะ ตามที่แต่ละบริษัทประกันระบุไว้ เช่น  ไส้เลื่อน ,ต้อเนื้อ ต้อกระจก ,การตัดทอนซิล, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีระยะรอคอย 120วัน นับจากวันอนุมัติ


จะเห็นได้ว่า เราอาจจะรู้ได้ล่วงหน้า ว่าบริษัทประกันเริ่มคุ้มครองสุขภาพเราเมื่อไหร่ แต่ไม่อาจรู้ได้เลยว่าตัวเรานั้น จะเจ็บป่วยขึ้นมาวันไหน


เพราะฉะนั้น การวางแผนทำประกันสุขภาพ “ยิ่งวางแผนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้รับความคุ้มครองเร็วเท่านั้น”


**ที่สำคัญ อย่าลืมศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ของกรมธรรม์ ทั้งก่อนและหลังการทำประกัน เพื่อประโยชน์ของเราเอง


Share: