เติบโตไปกับอีกแนวโน้มการลงทุนหลักของโลก… “เฮลธ์แคร์”!!!

 

ด้วยสังคมโลกที่เข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” มากขึ้น ทำให้ผู้คนหันมาดูแลและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นและอายุที่ยืนยาวขึ้น

 

จึงทำให้เกิดธีมการลงทุนใหญ่ที่ล้อกันมากับ ‘สังคมสูงวัย’ นั่น คือ “ธุรกิจเฮลธ์ แคร์” ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในฐานะที่เป็นเมกะเทรนส์ หรือคือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ตามมานั่นเอง

 

หนึ่งในกองทุนกลุ่มนี้ที่น่าสนใจ ได้ดีกรี ‘มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว’ ได้แก่ “กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (KT-HEALTHCARE-A)” ของ ‘บลจ.กรุงไทย’


โดยสามารถทำผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี (ณ วันที่ 31 ก.ค. 63) อยู่ที่ 9.57% ต่อปี นั่นสามารถทำให้เงินลงทุนคุณเพิ่มเป็น 2 เท่า ได้ในเวลา 7.52 ปี เท่านั้น

 

ในวันนี้เอง ทาง ‘WealthyThai’ มีข้อมูลของ ‘กอง KT-HEALTHCARE-A’ มาเสนอให้แก่นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ เฮลธ์แคร์ ได้อ่านกัน

 

“กอง KT-HEALTHCARE-A” โชว์ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ย 9.57% ต่อปี

 

สำหรับ “กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (KT-HEALTHCARE-A)” ได้ถูกจัดตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2558 จนปัจจุบันมีอายุโครงการแล้วราว 5 ปี โดยปัจจุบัน (ณ วันที่ 17 สิงหาคม 63) มีขนาดกองอยู่ราว 453.57 ล้านบาท

 

โดยเป็นกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘Janus Global Life Sciences Fund’ ซึ่งเป็นกองทุนหลักเพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 63 มีสัดส่วนประเภททรัพย์สิทที่ลงทุนของกองนั้น เป็นหน่วยลงทุนของกอง Janus Global Life Sciences Fund 95.51%

 

สำหรับกลยุทธ์ในการบริหาร ‘กอง KT-HEALTHCARE-A นั้นมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ในขณะที่กองทุน Janus Global Life Sciences Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

 

          

 

โดยกองทุน ‘Janus Global Life Sciences Fund’ มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences)

 

“ซึ่งโดยทั่วไป Life Sciences จะเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมถึงบริษัทที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใดที่ได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) นั่นเอง”

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 63 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนหลักลงทุน ประกอบไปด้วย

 

-Pharmaceuticals                                      35.3% 

-Biotechnology                                         31.8%

-Health Care Equipment                            12.9%

-Managed Health Care                              8.9%

-Life Sciences Tools & Services                  4.9%

-Health Care Supplies                               2.9%

-Health Care Services                                          1.1%

 -Health Care Technology                          0.9%

-Health Care Facilities                               0.1%

 

“สำหรับ ‘กอง KT-HEALTHCARE-A’ ถือเป็นกองที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป สามารถลงทุนขั้นต่ำด้วนเงินเพียง 1,000 บาท เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนเองอาจจะระมัดระวังความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมาในอนาคตด้วยเช่นกัน จึงจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ”

Share: