คุยกับ TPCH โรงไฟฟ้าไทยไม่หมดอนาคต

ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศยังมีความไม่แน่นอนจากนโยบายของภาครัฐ และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ชะลอตัวจากผลกระทบของ Covid-19 ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันไปขยายโรงไฟฟ้าในต่างประเทศมากขึ้น จึงเกิดคำถามว่า แล้วอนาคตโรงไฟฟ้าในไทยยังมีอยู่ไหม? ซึ่ง Wealthy Thai มีโอกาสสัมภาษณ์ “คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ถึงแนวโน้มธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศและการเติบโตของ TPCH ในอนาคต ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น รับชมจากคลิปได้เลยค่ะ

 

 

Share: