ชอบ “กอง LTF” ก็ลงทุนได้...แม้ ‘ไม่มีประโยชน์ทางภาษี’ แต่ยังมีผลตอบแทนแบบเน้นๆ!!!

เชื่อว่านักลงทุนใน “หุ้น” ส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับคำแนะนำที่เรียบง่าย แต่ยากจะปฏิบัติ (สำหรับเดย์เทรด) คือ  ยิ่งลงทุน ระยะยาว’ ในหุ้น ยิ่งช่วยลดความผันผวน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีในระยะยาวให้ได้


เรียกว่า...ยิ่งลงทุนยิ่งนาน โอกาสขาดทุดยิ่งน้อยลงเป็นเงาตามตัว มีการศึกษาในเรื่องนี้และเปิดเผยกันโดยทั่วไปทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง


ใน รอบทศวรรษ” ที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 20) หากดูการลงทุนระยะยาวผ่าน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)’ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.97% ต่อปี (SET TRI +7.29% ต่อปี) และไม่มีกองทุนไหนที่ให้ผลตอบแทนติดลบเลย (แม้จะผ่านมาหลายวิกฤติแล้วก็ตาม)


วันนี้ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีเรื่องราวดีๆ ที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคย

 

 

“กอง B-LTF” ผลงานดีสุดกลุ่ม กอง LTF’ ด้วยผลตอบแทน 7.67% ต่อปี

“หุ้น”เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ยิ่งสั้น-ยิ่งผันผวน แต่สามารถชดเชยได้ด้วยการ ‘ลงทุนระยะยาว’และจะช่วยมทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีสุดโดยเปรียบเทียบ ดูตัวอย่างตลาดหุ้นไทยผ่าน SET TRI ช่วง 8 เดือนแรกปี20 ให้ผลตอบแทน -14.59% ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ -3.74% ต่อปี ย้อนหลัง 5 ปี +2.19% ต่อปี และย้อนหลัง 10 ปี +7.29% ต่อปี


“นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รัฐส่งเสริมให้มีการออมระยะยาวในหุ้นเพื่อเป้าหมายเกษียณ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นสิ่งจูงใจ เพราะเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะดีกับผู้ลงทุนให้มีเงินออมที่เติบโตนั่นเอง เรียกว่าโอกาสพอร์ตเติบโตขึ้นมากกว่าโอกาสเจ๊งประมาณนั้น (ต่างกับหวยที่โอกาสเจ๊งมากกว่า)”


ปัจจุบัน “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)” ปิดฉากไปไม่มีประโยชน์ทางภาษีให้แล้ว แต่นักลงทุนหลายคนที่เคยลงทุนกับ ‘กอง LTF’ ส่วนใหญ่คงพอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับมาไม่มากก็น้อย หลายคนเรียนรู้และเข้าใจเริ่มขยับไปลงทุนใน ‘กองหุ้นปกติ’ เองก็มี บางคนยังลงทุนต่อใน ‘กอง LTF’  ก็มี และบางคนก็อยากจะลงทุนในกองหุ้นที่มีนโยบายลงทุนเหมือน ‘กอง LTF’ ก็มี

 

 

ปัจจุบันนักลงทุนก็สามารถลงทุนใน ‘กอง LTF’ ได้แล้ว เพียงแต่จะ ไม่มีประโยชน์ทางภาษี’ เท่านั้น นับตั้งแต่ม.ค.20 เป็นต้นไป แต่เพียงแค่ผลตอบแทนที่ทำได้ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่า ‘คุ้มค่าแก่การลงทุน’ โดยทางบลจ.ได้แบ่งประเภทของหน่วยลงทุนขึ้นมาใหม่สำหรับ ‘กอง LTF’ เป็นประเภทหน่วยลงทุนที่ไม่ประโยชน์ทางภาษี เพื่อเอาใจนักลงทุนที่สนใจนั่นเอง”


ผลงาน ‘กอง LTF’ ย้อนหลัง 10 ปี (ณ วันที่ 31 ส.ค. 20) นั้น ในจำนวนทั้งหมด 41 กอง (ไม่นับรวมกองที่ใช้อนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากหุ้น) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.97% ต่อปี ไม่มีกองทุนไหนเลยที่มีผลตอบแทน ‘ติดลบ’ โดยกองทุนที่มีผลงานดีสุดให้ผลตอบแทน 7.67% ต่อปี ในขณะที่กองที่มีผลงานแย่สุดให้ผลตอบแทน 1.64% ต่อปี หรือต่างกันอยู่ 6.03% ต่อปี


สำหรับกองทุนที่มีผลงานดีสุดในรอบ 10 ปี ได้แก่ “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF)” ของ บลจ.บัวหลวง’ ให้ผลตอบแทน  7.67% ต่อปี


บางครั้งการตามตลาดใกล้ชิดเกินไป ก็อาจทำให้เราตอบสนองกับภาวะตลาดเหล่านั้นเร็วไปและอาจเกิดข้อผลิดพลาดได้ ในบางครั้งการมองเป้าหมายระยะยาวอย่างมั่นคง อาจเป็นวิธีการที่ได้ผลที่ดีกว่า ดังจะเห็นได้จากผลงานของ ‘กอง LTF’ ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ที่ผ่านมาแล้วหลากหลายวิฤติ แต่ก็ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

             

 

Share: