วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง

โดยทั่วไปแล้ว ในสัญญาประกันสุขภาพ จะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า หากเป็นการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุ หรือโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ห่างกันไม่เกิน 90 วัน (นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย) ก็จะถือเป็นการรักษาพยาบาล ในครั้งเดียวกัน

 

หรือหมายถึงรักษาโรคเดิม ภายใน 90 วัน = ครั้งเดียวกัน = นับวงเงินเดียวกัน นั่นเอง

 

หากการเข้ารับการรักษาในครั้งนั้น เกินกว่าวงเงินที่ทำไว้ เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างเอง

 

ยกตัวอย่างเช่น

นายมั่นคง ทำประกันสุขภาพ แผนค่าห้อง 4,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อครั้ง

 

เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2563

โดยใช้วงเงินค่ารักษาไปแล้ว 30,000 บาท

 

ต่อมาวันที่ 11กันยายน 2563 มีอาการเดิมเกิดขึ้น และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกครั้ง

 

ซึ่งในครั้งนี้ วงเงินการรักษาของเขาจะเหลืออยู่ที่ 20,000 บาท (เนื่องจากเป็นโรคเดิม สาเหตุเดิม โดยยังไม่พ้น 90วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งที่แล้ว)

 

หากมีค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างที่เกิดขึ้น นายมั่นคงต้องรับผิดชอบส่วนนี้เอง

 

แต่หากในกรณีที่นายมั่นคง เจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ เช่น ป่วยเป็นไข้เลือดออก ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เขาก็จะมีวงเงินในการรักษาต่อครั้ง 50,000บาท เพราะเป็นโรคใหม่ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาครั้งที่แล้ว

 

ทั้งนี้ต้องตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาประกันสุขภาพด้วยว่า มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี ที่จำกัดไว้หรือไม่

 

***อย่าลืมศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ของกรมธรรม์ ทั้งก่อนและหลังการทำประกัน เพื่อประโยชน์ของเราเอง

 

ติดตาม CHAPT Consultant

ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/chapt.consultant/

 

Share: