บริษัทประกันจ่ายยังไง ?? ถ้าเรามีประกันค่ารักษาพยาบาลกับค่าชดเชยรายได้

ถ้าเราซื้อประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาล ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่เกินวงเงินที่เราทำประกันไว้ เช่น เรามีประกันสุขภาพ วงเงินค่ารักษารวม 50,000 บาท ต่อครั้ง


หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แล้วมีค่ารักษาพยาบาล ไม่เกินวงเงินที่ทำไว้ บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริง ให้กับโรงพยาบาล แทนเรา


ในส่วนของค่าชดเชยรายได้ หากเราซื้อค่าชดเชยไว้ 1,000 บาทต่อวัน กรณีที่เรานอนโรงพยาบาล 2 วัน บริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชย ให้กับเรา 2,000บาท หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งเป็นการจ่ายโดยเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เราได้ผูกบัญชีไว้


ทั้งนี้ ประกันค่าชดเชยรายได้ จำเป็นสำหรับบุคคลใดบ้าง? และควรวางแผนซื้อค่าชดเชยอย่างไร? สามารถติดตามได้ที่ www.wealthythai.com


***อย่าลืมศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ของกรมธรรม์ ทั้งก่อนและหลังการทำประกัน เพื่อประโยชน์ของเราเอง

Share: