THG ผนึกกำลังร่วมกับ มศว ยกระดับคุณภาพกัญชา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

THG ผนึกกำลังร่วมกับ มศว สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ภายใต้การนำทัพของนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ THG มุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนาการวิจัย นับตั้งแต่การเพาะปลูก สกัด ไปจนถึงการนำมาใช้ในผู้ป่วย ยกระดับคุณภาพกัญชาซึ่งมีศักยภาพเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Share: