ฝากประจำปลอดภาษี แหล่งพักเงินหนีตลาดหุ้นผันผวน

แม้ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด จะปรับลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1.00% แต่สำหรับคนที่ต้องการที่พักเงินในสภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวน และการตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องยาก การนำเงินมาฝากในธนาคารก็นับเป็นทางเลือกที่ดี Wealthy Thai จึงมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจมาฝาก นั่นก็คือ บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

               

รู้ไหมว่าบัญชีเงินฝากของเรา ไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์หรือฝากประจำ ดอกเบี้ยที่ได้มานั้นจะต้องเสียภาษีด้วย แต่สำหรับ “บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี” ดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษี แถมอัตราดอกเบี้ยที่ได้ยังสูงกว่าบัญชีฝากประจำทั่วไป โดยปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ก็มีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ให้เลือกมากมาย แต่วันนี้ Wealthy Thai ขอจัดอันดับ บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี แบบ 24 เดือน ที่ให้ดอกเบี้ยสูง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 63) มาให้ดูกัน

 

 1. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

 • รับดอกเบี้ย 2.15 - 2.50 % คงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก

 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 • ฝากติดต่อกันทุกเดือนตามจำนวนเงินขั้นต่ำที่เปิดบัญชี และ ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2RSZy7W

 

 1. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

 • รับดอกเบี้ย 1.90% คงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก

 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 • จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท

 • ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3kJjM0j

 

 1. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


 • รับดอกเบี้ย 1.85% (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 63)

 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 • ฝากจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน และจำนวนเงินฝากรวมสูงสุดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3iV3Vvm

 

 1. ธนาคารออมสิน

 • รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 • ฝากจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน และขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

 • ถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากไม่ได้ จะต้องถอนปิดบัญชีเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/301brNQ


 

 1. บัญชีเงินฝากโบนัส / บัญชีเงินฝากระยะยาว 24 เดือน - ธนาคารไทยพาณิชย์

 • รับดอกเบี้ย 1.45% - 1.70% (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้น)

 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท

 • ส่วนเพิ่มขั้นละ 500 บาท ต้องฝากเท่าๆ กันทุกเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2FUviHv

 

 1. ธนาคารกรุงศรี

 • รับดอกเบี้ย 1.30%

 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 • ฝากติดต่อกันทุกเดือนตามจำนวนเงินขั้นต่ำที่เปิดบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/360tw2u

 

 1. บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ - ธนาคารกสิกรไทย

 • รับดอกเบี้ย 1.25%

 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 • ฝากติดต่อกันทุกเดือนตามจำนวนเงินขั้นต่ำที่เปิดบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2EpdoMt

 

 1. บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี - ธนาคารกรุงเทพ

 • รับดอกเบี้ย 1.25%

 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 • ฝากจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน และจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีต้องไม่เกิน 600,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/35X16Gj

 

 1. ธนาคารทิสโก้

 • รับดอกเบี้ย 1.25%

 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 • ฝากติดต่อกันทุกเดือนตามจำนวนเงินขั้นต่ำที่เปิดบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/33QilX9

 

ใครสะดวกเปิดบัญชีฯ กับธนาคารไหนก็เลือกได้ตามความชอบเลย แต่ข้อควรระวัง คือ เราสามารถมีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ได้แค่ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นธนาคารใดก็ตาม จนกว่าจะฝากเงินครบกำหนด 24 เดือน ถึงจะเปิดบัญชีฯ กับธนาคารแห่งใหม่ได้

 

Share: